คลินิกระงับปวด

การบริการ

ให้การบริการผู้ป่วยที่มีความปวดจากโรค มะเร็ง

 

 

การขอรับบริการ
1.

ผู้ป่วยที่ มาขอรับการบริการ ต้องเป็นผู้ป่วยที่ส่งต่อจากแพทย์ผู้ดูแลรักษาเดิม โดยติดต่อขอรับบริการที่งานคลินิก ระงับปวด ชั้น 2 ตึกวิเคราะห์และบำบัดโรคมะเร็ง

2.
กรณี ไม่ใช่ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งฯ ต้องติดต่อที่งาน พยาบาลคัดกรองด่านหน้าชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูรก่อน