คลินิกออสโตมี และดูแลบาดแผล

การบริการ

  1. ให้บริการผู้ป่วยที่มีทวารใหม่ (ผู้ป่วยผ่าตัดลำไส้ออกทางหน้าท้อง) ทั้งในและนอกสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  2. ให้บริการพยาบาลผู้ที่มีแผลกดทับ แผลทะลุ และผู้มีความบกพร่องของระบบควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ
  3. ให้ความรู้ คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดูแลทวารเทียมต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
  4. แนะนำให้ความรู้ในการแก้ปัญหาแก่ผู้ป่วย และญาติเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อน
  5. ให้คำแนะนำและสาธิต การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่นการใช้ถุงทวารเทียม
  6. ประเมินภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ทวารเทียม และแก้ไข

 

 

การขอรับบริการ
1.

แพทย์ผู้ รักษาส่งปรึกษาเพื่อการดูแลตาม ปัญหา ติดต่อที่ หน่วยพยาบาลออสโตมี และดูแลบาดแผล ชั้น 2 ตึกวิเคราะห์และบำบัดโรคมะเร็ง

2.
ขอ รับบริการปรึกษาโดยตรง ที่หน่วยพยาบาลออสโตมี และดูแลบาดแผล ชั้น 2 ตึกวิเคราะห์และบำบัดโรคมะเร็ง
3.

ขอรับบริการ ปรึกษาทางโทรศัพท์ ในเวลาราชการ โทร. 02-3547025 ต่อ 2209