รายละเอียดการบริการ 6 ขั้นตอน

1 .
2 .

บริการตรวจ สุขภาพเพื่อค้นหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง และค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก
ให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีอาการผิดปกติ ที่สงสัยว่าเป็นมะเร็ง โดยมีสัญญาณอันตราย ดังนี้
 
 • มีการเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่าย อุจจาระเป็นสีดำ หรือปัสสาวะเป็นสีเลือด
 • กลืนอาหารลำบาก หรือมีอาการเสียด แน่นท้อง
 • มีอาการเสียงแหบ และไอเรื้อรัง
 • มีเลือดหรือตกขาวที่ผิดปกติ เช่น มีกลิ่นเหม็น
 • มีแผลเรื้อรังซึ่งรักษาแล้วไม่ ยอมหาย
 • มีการเปลี่ยนแปลงของหูด หรือ ไฝตามร่างกาย
 • มีก้อนที่เต้านมหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย
 • มีอาการหูอื้อโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • อาการอื่นๆ ที่สงสัยหรือไม่แน่ใจ
3 . ให้ บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งเพิ่มเติม เมื่อพบสิ่งผิดปกติจากการตรวจสุขภาพฯ อาทิ ส่องกล้องตรวจลำไส้ หรือ กระเพาะอาหาร, อัลตราซาวด์ ฯลฯ
4 . ติดตามเฝ้าระวังผู้มีผลการตรวจที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ การเกิดโรคมะเร็ง อาทิ ผู้เป็นไวรัสตับอักเสบบี, ผู้มีผลการตรวจเซลล์ปากมดลูกมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจกลายเป็นมะเร็งหรือพบ การติดชื้อ ฮิวแมนแพพพิลโลมา ไวรัส เป็นต้น
5 .
6 .
ให้บริการรักษา ผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง
ให้บริการดูแลขณะและหลังรับการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสมควร ได้แก่
 
 • คลินิกระงับปวด
 • โภชนคลินิก
 • บริการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน
 • คลินิกออสโตมี (ทวารใหม่)และดูแลบาดแผล
 • งานพยาบาลให้คำปรึกษา
 • งานพยาบาลฟื้นฟูสภาพฯ