คลินิกศัลยกรรมและเต้านม

การบริการ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และตรวจติดตาม (Follow up) ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติที่เต้านม มีก้อน หรือมีความผิดปกติส่วนต่างๆของร่างกาย รวมทั้งตรวจติดตาม (Follow up) ผู้ป่วยทั้งก่อนและหลังการรักษาด้วยวิธีศัลยกรรม

 

 

การขอรับบริการ
1.
ผู้ ป่วยที่มีอาการผิดปกติและไม่มีนัดมา ก่อน ติดต่อขอรับบริการที่งานพยาบาลคัดกรองด่านหน้า ชั้น 1 ตึกดำรงนิราดูร
2.
ผู้ ป่วยที่มีนัดโดยแพทย์คลินิกศัลยกรรม ยื่นใบนัดที่คลินิกได้ตามวัน เวลาที่กำหนด