ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
 
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 8 รายการ ดังต่อไปนี้ 6/6/66
  • 01. Compuband(Adt-Ped)core size 1 ½ Blue จำนวนเงิน 50,000 บาท
  • 02. ซ่อมเครื่องเป่าอบแห้งสายยางทางการแพทย์ 6530-003-0035/ร.386-4 งานบริการจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวนเงิน 6,420 บาท
  • 03. Overholt Diss 90-DEG 10MM 310 MM จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 49,900 บาท
  • 04. Perifix one 402 Filter set Perifix one 451 Filter Set G18 จำนวนเงิน 58,850 บาท
  • 05. CONSUL MOUNT CYTOLOGY (น้ำยาสำหรับปิดแผ่นสไลด์) จำนวนเงิน 34,240 บาท
  • 06. เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวนเงิน 13,920 บาท
  • 07. สายยางสำหรับต่อก็อกน้ำข้างตึกดำรงนิราดูร จำนวนเงิน 1,605 บาท
  • 08. แผ่นเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 ม.ม.x10ม. และเหล็กแผ่นหนา 9 ม.ม. จำนวนเงิน 2,690 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 9 รายการ ดังต่อไปนี้ 6/6/66
  • วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 26,120 บาท
  • น้ำยาล้างไต (aqualine set + ตัวกรอง) Three way spile , Empty BAG FAR bmi 14 non steril จำนวนเงิน 80,500 บาท
  • ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวนเงิน 8,750 บาท
  • วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ จำนวนเงิน 4,956 บาท
  • วัสดุสำหรับงานไฟฟ้า 5 รายการ จำนวนเงิน 5,090 บาท
  • ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวนเงิน 14,552 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0014/อ.1401 เคาน์เตอร์พยาบาลคลินิคนรีเวช จำนวนเงิน 15,750 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0049/อ.1324 งานเทคนิคการแพทย์ จำนวนเงิน 3,000 บาท
  • เปลี่ยน Carbon Filter ของตู้เก็บสารเคมี 6530-011-0007/ตู้.2835 จำนวนเงิน 26,750 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 8 รายการ ดังต่อไปนี้ 25/5/66
  • ซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ 6530-003-0020/ATC.31 ที่งานจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวนเงิน 46,019.88 บาท
  • ซ่อมฮู้ดดูดอากาศ ที่ห้องปรับปรุงอาหารทางสายยาง จำนวนเงิน 28,200 บาท
  • ติดตั้งม่านพลาสติกกั้นห้องระหว่างคลินิคระงับปวดกับคลินิคโภชนาการ จำนวนเงิน 7,500 บาท
  • วัสดุอุปกรณ์ เพื่อทำการซ่อมแซมทาสีห้องใหม่ ห้องยาเคมี เป็นวัสดุจำนวน 27 รายการ จำนวนเงิน 19,437.13 บาท
  • สไลด์ ซุปเปอร์ฟอร์ดพลัส จำนวนเงิน 85,600 บาท
  • น้ำยา Antibody CD43 และ CD30 สำหรับงานย้อมสไลด์ชิ้นเนื้อทางด้านพยาธิวิทยา โดยวิธีการย้อมแบบอิมมูโนฮิสโตเคมีสตรี (IHC) จำนวนเงิน 34,480 บาท
  • ซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน 6515-058-0007/วด.381 หน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร จำนวนเงิน 2,800 บาท
  • ปากกาเขียนแผ่นใสลบไม่ได้ (ชุด 4 สี) เอ๊ดดิ้ง 141F จำนวนเงิน 1,800 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 9 รายการ ดังต่อไปนี้ 25/5/66
  • กระบอกเก็บสิ่งส่งตรวจ แบบฝาเกลียวสีขาว จำนวนเงิน 4,708 บาท
  • แผ่นป้ายยิบซั่ม ขนาด 600x600x8 ม.ม. จำนวน 400 แผ่น จำนวนเงิน 11,848 บาท
  • หมึก Pigment สีดำโฟโต้ (เงา) สีม่วงแดง สีเหลือง สีม่วงแดงอ่อน สีเทา สีเทาอ่อน ชุดซับหมึก จำนวนเงิน 42,000 บาท
  • ไมค์ทอล์คแบ็ก Takstar รุ่น DA-239 จำนวนเงิน 8,970 บาท
  • วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ จำนวนเงิน 1,180 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0049/อ.1331 ที่ห้องธนาคารเลือด จำนวนเงิน 21,250 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0014/อ.1341 ที่ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (งานชีวเคมีและวิจัยสารก่อมะเร็ง ชั้น 4) จำนวนเงิน 15,750 บาท
  • กุญแจประตูอะลูมิเนียม จำนวนเงิน 8,405 บาท
  • วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 96,000 บาท

ย้อนหลังตั้งแต่ พศ.2565