ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
 
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกินแสน มีจำนวนทั้งหมด 17 รายการ ดังต่อไปนี้ 18/6/67
  • จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 90,000 บาท
  • จัดซื้อผ้าม็อบกว้าง 8 นิ้ว สีแดงและสีน้ำเงิน จำนวน 800 ผืน จำนวนเงิน 75,200 บาท
  • จ้างทำแผ่นพับบัตรประจำตัวผู้ป่วยเคมีบำบัด จำนวน 2,000 แผ่น จำนวนเงิน 20,320 บาท
  • จ้างทำตรายาง 35 แบบ จำนวน 46 อัน จำนวนเงิน 9,041.50 บาท
  • จ้างปรับปรุงห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย (ด้านข้างห้องมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชั้น 1 ตึกวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 29,300 บาท
  • จัดซื้อถุงเก็บสิ่งขับถ่ายจากลำไส้ ชนิดแน่นเป็นรองนุน ชนิด 2 ชั้น จำนวนเงิน 99,510 บาท
  • จ้างทำใบ National Cancer In Stitute Cytology Report จำนวนเงิน 10,500 บาท
  • จ้างทำหนังสือการดูแลตนเองระหว่างรับการรักษาด้วยเคมีบำบัด จำนวนเงิน 48,150 บาท
  • จ้างปรับปรุงซ่อมท่อน้ำทิ้งห้องน้ำด้านข้างเวรเปล ตึกวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง จำนวนเงิน 37,350 บาท
  • จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 13,425 บาท
  • จัดซื้อสารเคมี Fuchsin basic และ Lithium carbonate จำนวนเงิน 6,100 บาท
  • จัดซื้อกระดาษอิงค์เจ็ทเคลือบด้าน 150 แกรม และกระดาษโฟโต้กลอสซี่ (เนื้อมันเงา) 270 แกรม จำนวนเงิน 28,050 บาท
  • จัดซื้อกระดาษสติกเกอร์ความร้อน Direct thermal ไม่ใช้หมึกขนาด 100X75มม. จำนวน 120 ม้วน จำนวนเงิน 21,240 บาท
  • จ้างซ่อมระบบอากาศอัดทางการแพทย์ 5130-010-0005/ร.21-10 จำนวนเงิน 9,095 บาท
  • จัดซื้อแผ่นเก็บตัวอย่างเลือดสำหรับตรวจค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบิน จำนวน 400 แผ่น จำนวนเงิน 10,000 บาท
  • จ้างซ่อมระบบปรับอากาศของหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัด 6530-011-0019/64-0001 จำนวนเงิน 58,850 บาท
  • จัดซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อ SARs CoV2 จำนวน 200 เทสต์ จำนวนเงิน 9,000 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกินแสน มีจำนวนทั้งหมด 11 รายการ ดังต่อไปนี้ 27/5/67
  • จัดซื้อแก๊สหุงต้ม ขนาด 48 กก. จำนวนเงิน 4,275 บาท
  • จ้างติดตั้งประตูบานเลื่อน พร้อมติดตั้งสัญญาณเสียงเรียกเจ้าหน้าที่ ที่ด้านหลังทางออกเครื่องมือติดเชื้อ จำนวนเงิน 36,540 บาท
  • จ้างซ่อมระบบห้อง Clean Room ของหุ่นยนต์ผสมยาเคมีบำบัดระบบปิด 6530-0110-0019/64-0001 จำนวนเงิน 26,500 บาท
  • จัดซื้อ Forceps จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 2,960 บาท
  • จัดซื้อผ้าก๊อสพับปราศจากเชื้อ ขนาด 1x1 นิ้ว จำนวนเงิน 15,000 บาท
  • จัดซื้อเทปติดแผลทางการแพทย์ จำนวน 30 ม้วน จำนวนเงิน 10,272 บาท
  • จัดซื้อกระบอกฉีดยา ขนาด 1 ML Lock จำนวน 12 กล่อง จำนวนเงิน 16,692 บาท
  • จัดซื้อกล่องพลาสติกใส่ชิ้นเนื้อ จำนวน 50 ลิตร จำนวนเงิน 6,800 บาท
  • จัดซื้อกล่องใส่บล็อกชิ้นเนื้อพร้อมไส้ใน จำนวน 7 ชิ้น จำนวนเงิน 14,124 บาท
  • จ้างทำเนียบผู้บริหาร จำนวนเงิน 7,500 บาท
  • จัดซื้อสายสวนปัสสาวะปลอดเชื้อเบอร์ 12 จำนวนเงิน 13,440 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกินแสน มีจำนวนทั้งหมด 7 รายการ ดังต่อไปนี้ 23/5/67
  • จัดซื้อ I.V. Catheter Optiva No.20 จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 8,121 บาท
  • จัดซื้อลวดตัดชิ้นเนื้อและหัวจี้ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 33,384 บาท
  • จัดซื้ออะแดปเตอร์สำหรับเครื่องควบคุมไมค์ประชุม จำนวน 2 ตัว จำนวนเงิน 15,400 บาท
  • จัดซื้อไหมเย็บแผลชนิดไม่ละลาย จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 18,104.40 บาท
  • จัดซื้อสายตัดรูเปิดท่อทางเดินน้ำดี จำนวน 10 ชิ้น จำนวนเงิน 48,995.30 บาท
  • จัดซื้อป้ายชื่อพร้อมสายคล้องคอ จำนวน 200 อัน จำนวนเงิน 3,000 บาท
  • จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 30,195 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกินเกินแสน มีจำนวนทั้งหมด 11 รายการ ดังต่อไปนี้ 13/5/67
  • จัดซื้ออุปกรณ์ Tatto จำนวนเงิน 15,000 บาท
  • จัดซื้อสติ๊กเกอร์ (บัตรอาหารคนไข้) จำนวนเงิน 30,000 บาท
  • จัดซื้อ Intercept Detergent จำนวนเงิน 53,200 บาท
  • จัดซื้อกระดาษไดเร็คเทอมอล ขนาด 38x57 มม. แกน 1.2 ซม. จำนวนเงิน 25,000 บาท
  • จ้างเหมาพัฒนาระบบใช้ยาปลอดภัย จำนวนเงิน 95,000 บาท
  • จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ จำนวนเงิน 76,830 บาท
  • จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนยางรถยนต์ จำนวน 6 เส้น หมายเลขทะเบียน 83-5989 จำนวนเงิน 94,695 บาท
  • จัดซื้อ Normal Saline 0.9%2,000 ML จำนวน 60 ถุง จำนวนเงิน 3,120 บาท
  • จัดซื้อ HIV Rapid test ชนิดที่ 2 จำนวน 1 กล่อง จำนวนเงิน 12,000 บาท
  • จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 4,151.60 บาท
  • จัดซื้อ Protescal เครื่องมือแพทย์เพื่อป้องกีนการเกิดผังผืดในการผ่าตัด จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 69,550 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกินเกินแสน มีจำนวนทั้งหมด 13 รายการ ดังต่อไปนี้ 8/5/67
  • จัดซื้อสายสัญญาณเสียง จำนวนเงิน 2,000 บาท
  • จัดซื้อแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 130x245 ซม. หนา 5 มม. สีขาว จำนวนเงิน 5,800 บาท
  • จ้างซ่อมเครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ 6530-003-0020/ATC.26 จำนวนเงิน 6,403.95 บาท
  • จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 6650-002-0017/จท.149 จำนวนเงิน 4,900 บาท
  • จ้างซ่อมซ่อมตู้เย็นคลังยา 4110-001-0042/ตย.441 จำนวนเงิน 11,770 บาท
  • จ้างซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ 6530-003-0020/ATC.28 จำนวนเงิน 6,403.95 บาท
  • จัดซื้อถุงหูหิ้วสีแดง ขนาด 9x18 นิ้ว จำนวน 500 กิโลกรัม จำนวนเงิน 34,240 บาท
  • จัดซื้อฟลัชวาล์วอัตโนมัติสำหรับโถปัสสาวะ จำนวนเงิน 4,786 บาท
  • จ้างซ่อมเครื่องจ่ายน้ำชนิดควบคุมแรงดัน หมายเลขครุภัณฑ์ 6515-113-0018/65-0002 จำนวนเงิน 46,000 บาท
  • จัดซื้อกรวยจราจร 20 CM พร้อมยางเพิ่มน้ำหนักคาดแถบสะท้อนแสง 2 แถบ จำนวนเงิน 30,396 บาท
  • จ้างซ่อมตู้ดูดกลิ่นและกำจัดสารระเหยที่เป็นสารก่อมะเร็ง 6530-011-0007/ตู้ 2796 จำนวนเงิน 46,300 บาท
  • จ้างทำป้ายไวนิลพิมพ์ ขนาดกว้าง 180x240ซม. ภาพบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จำนวนเงิน 2,500 บาท
  • จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งโทรทัศน์ จำนวนเงิน 1,324 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกินเกินแสน มีจำนวนทั้งหมด 9 รายการ ดังต่อไปนี้ 26/4/67
  • จัดซื้อที่นอนป้องกันแผลกดทับ จำนวน 6 หลัง จำนวนเงิน 99,000 บาท
  • 02. จ้างซ่อมเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ 6515-071-0002/คส.21 จำนวนเงิน 428 บาท
  • 03. จ้างซ่อมเครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าด้วยก๊าซอาร์กอน 6515-027-0001/ร.203-32 หน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร จำนวนเงิน 53,800 บาท
  • 04. จ้างซ่อมกล้องจุลทรรศน์ 6650-002-0002/จท.153 และ 6650-002-0002/จท.159 งานเซลล์วิทยา จำนวนเงิน 9,630 บาท
  • 05. จ้างซ่อมเครื่องผลิตออกซิเจน 6515-112-0015/64-0019 งานพยาบาลต่อเนื่องที่บ้าน จำนวนเงิน 1,900 บาท
  • 06. จ้างซ่อมตู้เย็นนอนเคาน์เตอร์ 4110-001-0042/ตย.452 งานโภชนบริการ จำนวนเงิน 3,800 บาท
  • 07. จัดสั่งพิมพ์สลิบเงินเดือน จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 94,160 บาท
  • 08. จัดซื้อฟิล์มสำหรับตรวจวัดปริมาณรังสี จำนวนเงิน 100,000 บาท
  • 09. จ้างซ่อมเครื่องนั่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ 6530-003-0020/ATC.31 จำนวนเงิน 11,941.20 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกินเกินแสน มีจำนวนทั้งหมด 14 รายการ ดังต่อไปนี้ 24/4/67
  • จัดซื้อสายสำหรับระบายของเสียทางช่องอก จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 41,800 บาท
  • จัดซื้อภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย จำนวน 400 ชิ้น จำนวนเงิน 37,600 บาท
  • จัดซื้อเครื่องมือสำหรับเย็บปิดแผลผ่าตัดผ่านกล้อง ชนิด Sure Grasp จำนวน 3 ชิ้น จำนวนเงิน 19,200 บาท
  • จัดซื้อสีแต้มชิ้นเนื้อสีเหลือง จำนวน 2 ขวด จำนวนเงิน 5,000 บาท
  • จัดซื้อทิปดูดสารเคมีแบบมีตัวกรอง จำนวน 5 EA จำนวนเงิน 15,782.50 บาท
  • จัดซื้อน้ำยาล้างไตและอุปกรณ์สำหรับใช้กับผู้ป่วยที่ต้องล้างไต จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 85,900 บาท
  • จัดซื้อ Spina Needle 27g x 3.50 25/B จำนวน 4 กล่อง จำนวนเงิน 9,416 บาท
  • จ้างซ่อมเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 31 เครื่อง ของงานการพยาบาลวิสัญญี จำนวนเงิน 66,000 บาท
  • จ้างซ่อมเตียงปรับเอนนอนสำหรับฉีดยา 6530-001-0026/เตียง 1248 จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 34,200 บาท
  • จัดซื้อเวชภัณฑ์สำหรับการผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 91,976 บาท
  • จัดซื้อน้ำยาสำหรับทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 46,475 บาท
  • จัดซื้อ Opsite incise แผ่นฟิล์มปูก่อนผ่าตัด จำนวน 20 กล่อง จำนวนเงิน 46,652 บาท
  • จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 99,959.40 บาท
  • จัดซื้อผ้าปูโต๊ะสี่เหลี่ยมและผ้าปูโต๊ะเข้ามุม จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 76,184 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกินเกินแสน มีจำนวนทั้งหมด 13 รายการ ดังต่อไปนี้ 4/4/67
  • จ้างซ่อมตู้เย็นเก็บน้ำยา 4110-001-0042/ตย.431 จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 4,350 บาท
  • จัดซื้อถุงรองรับสารคัดหลั่ง 1,000 ML พร้อมสาย Suction 180 CM. จำนวน 50 ชุด จำนวนเงิน 5,350 บาท
  • จัดซื้อถุงรองรับชิ้นเนื้อในการผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 56,500 บาท
  • จัดซื้อถุงพลาสติกใส่อาหารเหลว จำนวน 100 กิโลกรัม จำนวนเงิน 14,000 บาท
  • จ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจ 6515-076-0001/กจ.15 หอผู้ป่วยหนัก จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 2,250 บาท
  • จ้างซ่อมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 100000012020/62-005 จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 28,890 บาท
  • จัดซื้อถุงซิบบบรจุอาหารขนาด 300 ML จำนวน 8,000 ใบ จำนวนเงิน 20,000 บาท
  • จัดซื้อ Bacteria filter จำนวน 150 ชิ้น จำนวนเงิน 6,580.50 บาท
  • จัดซื้อก๊อสเครนชุบวาสลีน ขนาด 1 นิ้ว ยาว 6 หลา จำนวน 600 ชิ้น จำนวนเงิน 57,000 บาท
  • จัดซื้อ Histoacrayl (วัสดุอุดกั้นหลอดเลือดชนิดเหลวแบบแข็งตัวเร็ว) จำนวน 1 กล่อง จำนวนเงิน 5,350 บาท
  • จัดซื้อกระบอกพลาสติก จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 5,100 บาท
  • จ้างทำตรายางหมึกในตัวและตรายางด้ามไม้ดำ จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 2,311.20 บาท
  • จัดซื้อ Need No.16 (เข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด 16 G) จำนวน 100 กล่อง จำนวนเงิน 36,915 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกินเกินแสน มีจำนวนทั้งหมด 10 รายการ ดังต่อไปนี้ 29/3/67
  • จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ สำหรับตู้ผสมยาเคมีบำบัด 2,000 VA/1,800 W จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 38,280 บาท
  • จัดซื้อถุงน้ำ Warming Cushing สำหรับเครื่องละลายพลาสม่า จำนวนเงิน 14,980 บาท
  • จัดซื้อเครื่องอุ่นสารละลายทางสายน้ำเกลือ IV Warmer จำนวน 2 เครื่อง จำนวนเงิน 85,000 บาท
  • จัดซื้อสติ๊กเกอร์เทอมอลทรานเฟอร์ ขนาด 2x2.4 พิมพ์สีฟ้าและพิมพ์สีแดง จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 32,000 บาท
  • จัดซื้อถังใส่วัสดุมีคมติดเชื้อแนวนอน จำนวน 100 กล่อง จำนวนเงิน 10,000 บาท
  • จ้างทำแบบพิมพ์ จำนวนเงิน 17,065 บาท
  • จัดซื้อไนโตรเหลว จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 18,104.40 บาท
  • จัดซื้อ Nasal Oxygen Cannula L จำนวน 5,000 เส้น จำนวนเงิน 50,000 บาท
  • จัดซื้อไฟส่องสวมศรีษะใช้ในการผ่าตัดพร้อมสายไฟเนอร์ออฟติค จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 98,000 บาท
  • จัดซื้อ Syringe 50,30,10 ML จำนวนเงิน 54,120.60 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกินเกินแสน มีจำนวนทั้งหมด 11 รายการ ดังต่อไปนี้ 26/3/67
  • จัดซื้อเครื่องสแกนเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด จำนวนเงิน 15,000 บาท
  • จัดซื้อ Data logger สำหรับวัดบันทึกและตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็นอัตโนมัติ จำนวนเงิน 26,600 บาท
  • จัดซื้ออุปกรณ์ตัวถ่างหน้าอก จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 40,660 บาท
  • จัดซื้อเข็มเจาะไขกระดูก จำนวน 40 ชิ้น จำนวนเงิน 34,240 บาท
  • จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 73,188 บาท
  • จัดซื้อถุงมือไนโตรแบบชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวนเงิน 28,600 บาท
  • จัดซื้อถุงพลาสติกหูหิ้ว สีขาวทึบขนาด 9x18 นิ้ว จำนวน 500 กก. จำนวนเงิน 45,000 บาท
  • จัดซื้อสำลีและแผ่นรองเอนกประสงค์ จำนวนเงิน 11,000 บาท
  • จัดซื้อเครื่องอนุภาคโฟตอนทำลายเชื้อไวรัสในอากาศและพื้นผิว Shycocan จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 50,316.75 บาท
  • จัดซื้อชุดดูดของเหลวจากช่องอกแบบแขนราวอุปกรณ์ Thoracicsuction จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 35,577.50 บาท
  • จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 44,139 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 21 รายการ ดังต่อไปนี้ 7/3/67
  • จ้างซ่อมชุดมอเตอร์พัดลมระบายความร้อน FCU-04 จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 8,988 บาท
  • จัดซื้อแก้วน้ำดื่ม จำนวน 20 แพค จำนวนเงิน 5,480 บาท
  • จัดซื้อ Suction Connecting Tube Size ¼ Length 3.0m จำนวน 1,400 ชิ้น จำนวนเงิน 75,600 บาท
  • จ้างซ่อมเครื่องกระตุกหัวใจ 6515-076-0001/กจ.16 จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 18,725 บาท
  • จัดซื้อ B461 Black on White cart ½ Inch จำนวน 3 EACH จำนวนเงิน 6,741 บาท
  • จัดซื้อแฟ้มเจาะหนา คลิบพลาสติก จำนวน 1,000 แฟ้ม จำนวนเงิน 8,100 บาท
  • จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย จำนวน 30 เครื่อง จำนวนเงิน 39,000 บาท
  • จัดซื้อปลั๊กไฟรางพ่วง ขนาด 3 เมตร และ 5 เมตร จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 99,610 บาท
  • จัดซื้อเมาส์มีสาย จำนวน 120 อัน จำนวนเงิน 23,520 บาท
  • จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับส่องกล้อง จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 73,830 บาท
  • จัดซื้อ Endobronchial Block Type A จำนวน 2 ชุด จำนวนเงิน 12,840 บาท
  • จัดซื้อ Extension tube size x1-120 จำนวน 2 กล่อง จำนวนเงิน 2,500 บาท
  • จัดซื้อเข็มสำหรับฉีดยาระงับความรู้สึกที่หลัง จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 48,150 บาท
  • จัดซื้อเทปผ้าแบบพิเศษ 3M Multipore DRY.1/2 จำนวน 10 กล่อง จำนวนเงิน 9,416 บาท
  • จัดซื้อ Nasal Airway จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 19,260 บาท
  • จัดซื้อชุดเตรียมสไลด์ (Thinprep reflex cytology kit) จำนวน 800 กล่อง จำนวนเงิน 96,000 บาท
  • จัดซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียภาชนะสัมผัสอาหารและมือ จำนวน 50 กล่อง จำนวนเงิน 34,500 บาท
  • จัดซื้อหมึกอินเดียนอิ้ง ทาเล้นท์ (สีแต้มชิ้นเนื้อ) จำนวน 6 ขวด จำนวนเงิน 7,386 บาท
  • จ้างซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต 6515-058-0007/วด.387 คลินิคเคมีบำบัด จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 8,000 บาท
  • จัดซื้อ Spinal Block Set Sterlie จำนวน 315 ชุด จำนวนเงิน 23,625 บาท
  • จัดซื้อสีย้อมนิวเคลียสชิ้นเนื้อ และสีย้อมไซโตพลาสซึมชื้นเนื้อ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 67,410 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 14 รายการ ดังต่อไปนี้ 7/3/67
  • จ้างเปลี่ยนฟิลเตอร์ตู้ BSC 7125-002-0112/ตู้ 2914 ห้องจุลชีววิทยา จำนวนเงิน 46,550 บาท
  • จ้างซ่อมเปลี่ยน Compressor Air ห้องผสมยาเคมีบำบัด ชั้น 5 จำนวนเงิน 46,000 บาท
  • จัดซื้ออุปกรณ์ผ่าตัด จำนวนเงิน 38,500 บาท
  • จัดซื้อตู้เย็น 2 ประตู จำนวนเงิน 29,000 บาท
  • จัดซื้อถังน้ำกลั่น 20 ลิตร จำนวน 20 ใบ จำนวนเงิน 4,280 บาท
  • จัดซื้อ Macro Needle Holder 5 mm 33 cm (ปากจับเข็มเย็บผ้า) จำนวนเงิน 99,000 บาท
  • จัดซื้อ Extension Tube 6 นิ้ว จำนวน 9,000 เส้น จำนวนเงิน 45,000 บาท
  • จัดซื้อลิ้นแฟ้มพลาสติก จำนวน 100 กล่อง จำนวนเงิน 12,305 บาท
  • จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ษธ 1305 จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 6,580.50 บาท
  • จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ทาซากิ จำนวน 52 เครื่อง จำนวนเงิน 34,600 บาท
  • จัดซื้อขาตั้งดับเพลิงสแตนเลส จำนวน 1 อัน จำนวนเงิน 1,891 บาท
  • จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 7,008 บาท
  • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานไม้งานปูน จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 5,570.80 บาท
  • จัดซื้อกรองเชื้อโรคสำหรับต่อกับเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 400 ชิ้น จำนวนเงิน 51,200 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 11 รายการ ดังต่อไปนี้ 22/2/67
  • เครื่อง Hand Hygiene Monitor จำนวนเงิน 14,000 บาท
  • โซดาไลม์ (2 แกลลอน ต่อ 1 กล่อง) จำนวนเงิน 52,500 บาท
  • เจลอัลตร้าซาวด์ ULTRALSOUND 5 LTRS จำนวน 60 แกลลอน จำนวนเงิน 36,000 บาท
  • จ้างซ่อมตู้เย็นแช่ยาและเวชภัณฑ์ 4110-001-0042/ตย.336 จำนวน 1 เครื่อง หน่วยบริหารยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก จำนวนเงิน 3,800 บาท
  • ชุดซับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ จำนวนเงิน 3,900 บาท
  • ชุดให้เลือด จำนวน 3,000 ชุด จำนวนเงิน 60,000 บาท
  • วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 35,500 บาท
  • โฟมบอร์ดสีขาว หนา 5.5 มิล ขนาด 120x240 ซม. จำนวนเงิน 1,720 บาท
  • จ้างทำตรายาง จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 4,526.10 บาท
  • ซื้อสาย Probe Sp02 Sensor ของเครื่องวัดความดันโลหิต 6515-058-0007/วด.371 จำนวน 1 เส้น จำนวนเงิน 13,000 บาท
  • ผ้าเย็นชนิดผ้าสำลี ลูกอม จำนวน 1,000 ห่อ 1,000 เม็ด จำนวนเงิน 5,950 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 7 รายการ ดังต่อไปนี้ 19/2/67
  • กระเป๋าใส่ถุงปัสสาวะ จำนวน 1,000 ใบ จำนวนเงิน 25,000 บาท
  • ธงตราสัญญาลักษณ์ 6 รอบ ขนาด 60x90 , 80x120 ซม. จำนวนเงิน 2,550 บาท
  • เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 68,000 บาท
  • ซองสีน้ำตาลสำหรับส่งผลตรวจสุขภาพ จำนวน 15,000 ซอง จำนวนเงิน 29,250 บาท
  • เก้าอี้สำนักงานเบาะหนัง จำนวนเงิน 23,200 บาท
  • กระติกขนส่งเลือดและส่วนประกอบของเลือดขนาด 55 ลิตร ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสและที่อุณหภูมิ-20 องศาเซลเซียส จำนวนเงิน 32,000 บาท
  • ซื้อสายควบคุมการให้ยาระงับปวด (PCA) ร.308-9 จำนวน 1 ชิ้น ของเครื่องควบคุมการให้ยาระงับปวด จำนวนเงิน 5,000 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 8 รายการ ดังต่อไปนี้ 12/2/67
  • ซื้อหูฟัง Stethoscope จำนวน 10 ชุด จำนวนเงิน 28,000 บาท
  • Sterilr Syringe for High Pressure Angiography Use 1-200 ml จำนวนเงิน 52,000 บาท
  • ซ่อมตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บยา 2 ประตู หมายเลขครุภัณฑ์ 4110-001-0042/1/66-0013 จำนวนเงิน 5,350 บาท
  • ตู้เก็บสารเคมีไวไฟ จำนวน 1 ตู้ จำนวนเงิน 35,000 บาท
  • วัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 76,920 บาท
  • เครื่องมือสำหรับเย็บกระเพาะอาหาร จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 94,000 บาท
  • จัดซื้อแบตเตอร์รี่ ขนาด 6 v 3.2 Ah จำนวน 12 ก้อน จำนวนเงิน 10,800 บาท
  • จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองน้ำคาร์บอน เรซิ่น จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 40,125 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 11 รายการ ดังต่อไปนี้ 12/2/67
  • ซื้อเครื่องมือวัดประสิทธิแบตเตอรี่/แคลมป์มิเตอร์และมัลติมิเตอร์ จำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 7,900 บาท
  • Broncho cath No.35Right, Broncho cath No.37Right จำนวนเงิน 36,750 บาท
  • รองเท้าสำหรับห้องหัตถการ คลินิกหู คอ จมูกและคลินิกนรีเวช จำนวนเงิน 5,400 บาท
  • A-line Set Disposable Pressure Monitoring Kit จำนวนเงิน 40,500 บาท
  • ตู้เก็บสารเคมีสำหรับสารกัดกร่อน จำนวน 1 ตู้ จำนวนเงิน 80,750 บาท
  • สีย้อมแอซิคฟาสต์แบคทีเรียสแตน (แบบไม่ลนไฟ) จำนวนเงิน 2,140 บาท
  • FSC22 Frozen Section Comp Clear (น้ำยาเตรียมตัวอย่างแช่แข็ง) จำนวนเงิน 27,477.60 บาท
  • หัวแก๊สอาร์กอน จำนวนเงิน 92,400 บาท
  • กระดาษโฟโต้กลอสซี่ (เนื้อมันเงา) 270 แกรม หน้ากว้าง 112 ซม. ความยาว 20 เมตร แกน 2 นิ้ว จำนวนเงิน 47,400 บาท
  • กระป๋องทรงกระบอกพร้อมฆ่าเชื้อแล้ว สำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ จำนวนเงิน 4,500 บาท
  • จ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจ 6515-003-0006/ชจ.70 หอผู้ป่วยหนัก จำนวนเงิน 20,000 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 6 รายการ ดังต่อไปนี้ 30/1/67
  • ซ่อมประตูอัตโนมัติ สำหรับเข้า-ออกห้อง OR4 ชั้น 3 จำนวนเงิน 25,680 บาท
  • ซ่อมเครื่องนึ่งฆ๋าเชื้อด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ 6530-003-0020/ACT.28 งานบริการจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวนเงิน 19,821.45 บาท
  • ซ่อมเครื่องนึ่งฆ๋าเชื้อด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ 6530-003-0020/ACT.26 งานบริการจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวนเงิน 19,404.45 บาท
  • คลิปห้ามเลือดและอุปกรณ์เก็บชิ้นเนื้อแบบกล่อง จำนวน 9 กล่อง จำนวนเงิน 60,500 บาท
  • สายจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอนในระบบทางเดินอาหาร จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 74,000 บาท
  • อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับส่องกล้อง จำนวน 7 รายการ จำนวนเงิน 99,850 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 8 รายการ ดังต่อไปนี้ 19/1/67
  • SORB-PAD 60 X 90 cm. จำนวน 30 ลัง จำนวนเงิน 39,000 บาท
  • ซื้อแผ่น Electrode Pads สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED) ยี่ห้อ Mindray รุ่น BENE HEART D1 จำนวน 7 ชุด จำนวนเงิน 14,000 บาท
  • สาย HDMI ความยาว 20 เมตร จำนวนเงิน 10,070 บาท
  • ไม้ Pap smear จำนวนเงิน 98,000 บาท
  • Para Path (สารตรึงเนื้อเยื่อ) จำนวนเงิน 71,904 บาท
  • ซื้อคอนแทกเตอร์ sc 5-1 และ โอเวอร์โหลด TR- 5-1/3 จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 12,384 บาท
  • วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 28,944 บาท
  • แก๊สหุงต้ม จำนวน 3 ท่อ จำนวนเงิน 4,275 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 10 รายการ ดังต่อไปนี้ 18/1/67
  • กระดาษบันทึกผลสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน 57x25 จำนวน 300 ม้วน จำนวนเงิน 12,300 บาท
  • ซื้อกระเป๋าหูสะพาย สีชมพูสลับดำ จำนวน 1,000 ใบ จำนวนเงิน 35,000 บาท
  • ซ่อมระบบไฟฟ้าบริเวณโถง OPD ตึกดำรงนิราดูร จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 9,514 บาท
  • วัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 45,445.08 บาท
  • ซื้อน้ำยาเช็ดกระจก สำหรับทำความสะอาด แบบสเปร์ย จำนวน 36 ขวด จำนวนเงิน 1,502.28 บาท
  • จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 6515-074-0001/EC27 จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 18,200 บาท
  • ซ่อมเครื่องดมยาสลบ 6515-071-0002/64-0008 งานการพยาบาลวิสัญญี จำนวนเงิน 10,670 บาท
  • ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมงานประปา งานไม้ จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 19,055 บาท
  • ผ้าก๊อสผับ ขนาด 4x4 8 ชั้น จำนวนเงิน 27,200 บาท
  • รถเข็นสแตนเลส 2 ชั้น จำนวนเงิน 5,700 บาท

ย้อนหลังตั้งแต่ พศ.2566