ประกาศรายชื่อผู้ชนะ
 
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 9 รายการ ดังต่อไปนี้ 17/11/66
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0006/อ.677 ที่ห้องเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ชั้น 2 จำนวนเงิน 3,400 บาท
  • จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-00049/อ.1420 ที่หอพักพยาบาล ชั้น 9 ห้อง 16 จำนวนเงิน 6,000 บาท
  • จ้างทำตรายางจำนวน 4 อัน จำนวนเงิน 1,650 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0034/อ.782 ที่ห้องปฎิบัติงานพยาธิแพทย์ งานพยาธิวิทยา C10 จำนวนเงิน 5,800 บาท
  • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ณ คลังวัสดุบริเวณ ชั้น 6 อาคารดำรงนิราดูร จำนวนเงิน 32,650 บาท
  • ซ่อมระบบแก๊สทางการแพทย์ห้องผ่าตัด หมายเลขครุภัณฑ์ 100000012020/62-007 จำนวน 1 เครื่อง จำนวนเงิน 18,000 บาท
  • กระดาษทิชชูม้วน จำนวนเงิน 9,951 บาท
  • SYRINGE 10ML LUER LOCK TIP จำนวนเงิน 2,182.80 บาท
  • แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 70% จำนวน 1,500 ขวด จำนวนเงิน 41,730 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 12 รายการ ดังต่อไปนี้ 10/11/66
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0015/อ.797 ห้องโภชนการคลินิค ชั้น 2 จำนวนเงิน 3,000 บาท
  • ถ่าน 9 โวลล์ อัคคาไลน์ จำนวน 48 ก้อน จำนวนเงิน 4,152 บาท
  • สติ๊กเกอร์ชนิด ไดเร็กเทอมอล (ดวงเปล่า) ขนาด 8x3.5 cm./ม้วนละ 2,000 ดวง จำนวนเงิน 85,600 บาท
  • วัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน 93,350 บาท
  • วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ จำนวนเงิน 16,114.12 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0048/อ.1260 กลุ่มงานการเงินและบัญชี ชั้น 5 จำนวนเงิน 5,900 บาท
  • ซ่อมเครื่องปับอากาศ 4120-001-0049/อ.1229 หอพักพยาบาล ห้อง 8 จำนวนเงิน 3,000 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0052/อ.1118 กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ ชั้น 2 จำนวนเงิน 3,250 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0058/อ.850 ที่ห้องวิจัยภาคสนาม ชั้น 4 จำนวนเงิน 13,250 บาท
  • เปลี่ยนถาดรองน้ำทิ้งใหม่ใต้เครื่องปรับอากาศ 4120-001-0045/อ.801 ห้องออสโตมีและแผลชั้น 2 B15 จำนวนเงิน 3,300 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0014/อ.1408 ที่ห้องตรวจศัลยกรรมเต้านม ชั้น 1 จำนวนเงิน 16,800 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ อ. 1073 ห้องควบคุมเครื่องฉายรังสี ชั้น 1 จำนวนเงิน 5,700 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 9 รายการ ดังต่อไปนี้ 29/9/66
  • จ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยล้างกล้องเอ็นโดสโคป หมายเลขครุภัณฑ์ 6830-045-0003/63-001 จำนวน 1 เครื่อง 15,000.00 บาท
  • จ้างบำรุงรักษาเครื่องจี้ หมายเลขครุภัณฑ์ ร.203-25, ร.203-32, ร.203-34, ร.203-26 จำนวน 4 ชุด57,600.00 บาท
  • จ้างดำเนินการจดทะเบียน Domain Name จำนวน 5 ชื่อ 5,094.00 บาท
  • ค่าบริการสัญญาณ Video Conference จำนวน 1 งาน 45,000.00 บาท
  • จ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นและให้กลิ่นหอมในห้องน้ำ จำนวน 66 เครื่องและเครื่องฉีดสเปรย์หอมอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง 99,706.88 บาท
  • จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ELIB (Electronic Library on Web) 64,160.00 บาท
  • จ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ เอปสัน SC-P8000 แบบ Onsite Service รวมอะไหล่ หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-012-0011-63-001 จำนวน 1 เครื่อง 44,500.00 บาท
  • จ้างบำรุงรักษาตู้ผสมยาเคมีบำบัด Biological Safety Cabinet Class III (Isolator) หมายเลขครุภัณฑ์ ตู้.2998 จำนวน 1 ตู้ 27,820.00 บาท
  • จ้างบำรุงรักษาตู้ผสมยาเคมีบำบัด Biological Safety Cabinet Class III (Isolator) ENVAIR หมายเลขครุภัณฑ์ ตู้.3120 และตู้.3121 จำนวน 2 ตู้ 57,780.00 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 14 รายการ ดังต่อไปนี้ 30/8/66
  • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0059/อ.1064 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวนเงิน 14,350 บาท
  • แบตเตอรี่และแผ่น Electrode สำหรับเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวนเงิน 16,500 บาท
  • ก๊อสเดรนชุบวาสลีน ขนาด 1 นิ้ว ยาว 6 หลา ปราศจากเชื้อ บรรจุ 1 ชิ้น/ซอง จำนวนเงิน 76,000 บาท
  • เอ็กซ์เทอนัล SSD 1TB จำนวนเงิน 4,745 บาท
  • GENERAL PURPOSE CLIPPER BLADE (อุปกรณ์กำภจัดขน) จำนวนเงิน 60,000 บาท
  • ใช้กับเครื่องคำรวณเลข 12 หลัก จำนวนเงิน 4,500 บาท
  • วัสดุช่าง จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 13,399 บาท
  • ผ้าก๊อสพับ 3x3นิ้ว 8 ชั้น 10 ชิ้น ปลอดเชื้อ จำนวนเงิน 63,000 บาท
  • วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ จำนวนเงิน 33,560 บาท
  • วัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ จำนวนเงิน 45,576 บาท
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 19,795 บาท
  • แอลอีดี ทีวี 43 นิ้ว SAMSUNG รุ่น UA 43AU7700K จำนวนเงิน 23,200 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0034/อ.795 ห้องหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย จำนวนเงิน 15,750 บาท
  • เปลี่ยนปั๊มดูดน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ อ.1001 และ อ.1181 บริเวณโถงนั่งรอตรวจหน้า B10 จำนวนเงิน 9,500 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 12 รายการ ดังต่อไปนี้ 23/8/66
  • Sensor Clamp จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 69,000 บาท
  • ใบมีดผ่าตัด จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 15,600 บาท
  • จ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 1,090 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0014/อ.1522 ห้องพักแพทย์ จำนวนเงิน 3,300 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0059/อ.1161 ที่ห้องคลินิกนรีเวช ชั้น 1 จำนวนเงิน 3,400 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0058/อ.1314 ห้อง ADR จำนวนเงิน 2,700 บาท
  • การ์ดรีดเดอร์ ออลอินวัน รุ่น 30333 USB 3.0 จำนวนเงิน 990 บาท
  • STERIVENT-S จำนวนเงิน 64,000 บาท
  • วัสดุช่าง จำนวน 14 รายการ จำนวนเงิน 50,388 บาท
  • หลอดไฟ LED 13.5 W,E27 จำนวนเงิน 10,800 บาท
  • วัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 3 รายการ สำหรับห้องปฎิบัติการงานเซลล์วิทยา และงานพยาธิวิทยา จำนวนเงิน 69,537.50 บาท
  • สายสวนปัสสาวะปลอดเชื้อ เบอร์ 12 จำนวน 240 ซอง จำนวนเงิน 6,720 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 13 รายการ ดังต่อไปนี้ 11/8/66
  • แผ่นกันพังผืด จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 42,500 บาท
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 99,296 บาท
  • จ้างรื้อถอนเครื่องมือทางทันตกรรม ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 12,840 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0009/อ.1253 ที่กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์ จำนวนเงิน 3,600 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0049/อ.1335 ที่งานบริการคลังเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์ ชั้น 7 จำนวนเงิน 3,400 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0034/อ.785 ที่งานเซลล์วิทยา C9 ชั้น 3 จำนวนเงิน 3,250 บาท
  • Nasal Oxygen Cannula L (Adult) จำนวน 5,000 เส้น จำนวนเงิน 50,000 บาท
  • เปลี่ยนและติดตั้งหัวเอาส์เล็ทออกซิเจนและแวคคั่มไปป์ไลน์ ที่ห้องสังเกตอาการ A8 จำนวนเงิน 8,000 บาท
  • Sodium Hypochloride 12.5% (น้ำยาฆ่าเชื้อความเข้มข้น 12.5%) จำนวนเงิน 8,988 บาท
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 29,000 บาท
  • ตรายาง 2 อัน จำนวนเงิน 340 บาท
  • Harddisk / สวิตซ์ฮับ / หัวRJ 45/ การ์ดจอ / Pcle Lan Card จำนวนเงิน 75,750 บาท
  • วิทยาสตร์ทางการแพทย์ จำนวน 6 รายการ จำนวนเงิน 83,916 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 15 รายการ ดังต่อไปนี้ 24/7/66
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0034/อ.998 ห้องประชุมกระจก ชั้น 4 งานวิจัย จำนวนเงิน 3,300 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0042/อ.1144 หน้าคลินิคเต้านม จำนวนเงิน 5,900 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0041/อ.1151 ที่ห้องคลังพัสดุ ชั้น 5 จำนวนเงิน 2,950 บาท
  • วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ จำนวนเงิน 42,174 บาท
  • วัสดุสำนักงาน 2 รายการ จำนวนเงิน 9,425 บาท
  • วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน 25,776.30 บาท
  • แผ่นรองตัดสีเขียว ขนาด 18 x 24 นิ้ว (45x60ซม.) จำนวนเงิน 1,314 บาท
  • กระดาษบันทึกบัตรคิว 80x80 MM จำนวนเงิน 14,000 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0057/อ.1397 ที่หน้าห้องการเงิน ชั้น 1 จำนวนเงิน 10,500 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0034/อ.958 ห้องกลุ่มงานบริหารทั้วไป จำนวนเงิน 15,750 บาท
  • เปลี่ยนปั๊มดูดน้ำทิ้งชนิดมีลูกลอย ของเครื่องปรับอากาศ อ. 1048 กับ อ. 1049 จำนวนเงิน 9,500 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0059/อ.1133 คลินิคโรคปอด จำนวนเงิน 12,250 บาท
  • กระติกสำหรับขนส่งเลือดและส่วนประกอบของเลือด จำนวน 10 set จำนวนเงิน 26,964 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0042/อ.1143 หน้าคลินิคนรีเวช ชั้น 1 จำนวนเงิน 13,400 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0042/อ.1146 ที่หน้าห้องสังเกตอาการ จำนวนเงิน 31,600 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 13 รายการ ดังต่อไปนี้ 17/7/66
  • แบบฟอร์ม AN-06 (Anesthetic record : หัตถการนอกห้องผ่าตัด) จำนวนเงิน 11,235 บาท
  • ปิเปตพลาสติก Pasteur Pipette 1 ml. จำนวนเงิน 850 บาท
  • น้ำยา Antibody Bond EBER Probe จำนวน 2 ขวด จำนวนเงิน 30,000 บาท
  • ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีเชิงคุณภาพชนิดตรวจคัดกรองแบบรวดเร็ว จำนวนเงิน 12,500 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0014 /อ.428 ห้องปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่งานชีววิทยา ชั้น 4 จำนวนเงิน 15,750 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0035/อ.990 ที่ห้องฉีดยาเคมี ชั้น 5 จำนวนเงิน 6,500 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0068/อ.1428 งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์ B11 ชั้น 2 จำนวนเงิน 17,850 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0049/อ.1131 ที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 จำนวนเงิน 2,800 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0049/อ.1319 ที่หอผู้ป่วยพิเศษ 5 ห้อง 511 ชั้น 5 จำนวนเงิน 2,450 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0034/อ.794 ที่งานเทคนิคการแพทย์ จำนวนเงิน 15,750 บาท
  • ซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายเลข 6115-001-0002/ร.81-2 สำหรับกลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ จำนวนเงิน 10,058 บาท
  • ซื้อน้ำยาเทท่ออุดตัน น้ำยาย่อยสลายไขมัน และน้ำยากัดตะกรัน จำนวนเงิน 26,536 บาท
  • ชุดยืดสลิงพร้อมตะขอ 4 ชุด จำนวนเงิน 3,200 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 7 รายการ ดังต่อไปนี้ 12/7/66
  • วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์สำหรับงานทันตกรรม จำนวนเงิน 7,540 บาท
  • ตู้บานเลื่อนเก็บเอกสาร ขนาด 2.40x0.55x1.80 เมตร รุ่น TROTTEN จำนวนเงิน 49,600 บาท
  • เครื่องดูดความชื้น HOMEMATE รุ่น HOM-1612L2 และ รุ่น HOM-1630L2 จำนวนเงิน 16,050 บาท
  • สำลีพันก้านพลาสติกปลอดเชื้อ 8 นิ้ว size XL (บรรจุ 3 ก้าน) จำนวนเงิน 22,500 บาท
  • พัดลมดูดอากาศเพดาน ขนาด 10 นิ้ว ติดตั้งที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วย จำนวนเงิน 9,624 บาท
  • ตรายาง จำนวน 47 อัน จำนวนเงิน 7,590 บาท
  • สมุดทะเบียนผู้ป่วยวิสัญญี ขนาด 27 x 38 ซม. เนื้อในใช้กระดาษปอนด์ชนิด 70 แกรม จำนวนเงิน 12,250 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 10 รายการ ดังต่อไปนี้ 4/7/66
  • ถุงซิปบรรจุอาหาร ขนาด 30 ml จำนวนเงิน 15,000 บาท
  • ทำป้ายติดหน้าห้องผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ จำนวน 4 อัน จำนวนเงิน 12,300 บาท
  • แบบฟอร์ม AN-02 ขนาด A4 (21*29.7 ซม.) พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน 1 เล่ม มี 100 แผ่น จำนวนเงิน 38,520 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0006/อ.639 ห้องเพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง จำนวนเงิน 12,250 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0056/อ.597 ห้องปฎิบัติการชีวโมเลกุล จำนวนเงิน 4,700 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0049/อ.1418 หอพักพยาบาล ห้อง 9 จำนวนเงิน 3,300 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0034/อ.1006 หอพักพยาบาล ห้อง 11 จำนวนเงิน 2,700 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0014/อ.1404 ห้องตรวจศัลยกรรมเต้านม จำนวนเงิน 2,450 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0067/อ.1088 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2 จำนวนเงิน 6,000 บาท
  • จ้างติดตั้งม่านอากาศหน้าประตูทางเข้าศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร อ.855,อ.865 จำนวนเงิน 6,700 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 10 รายการ ดังต่อไปนี้ 23/6/66
  • WATER IRRIGATON 1000 ML จำนวน 2,000 ขวด จำนวนเงิน 49,220 บาท
  • DENTAL NAPKINS 40X48 cm จำนวน 10 ลัง จำนวนเงิน 10,000 บาท
  • VIRKON 5 G. จำนวน 2,000 ซอง จำนวนเงิน 42,800 บาท
  • ซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิต 6515-058-0007/วด.372 ที่หอผู้ป่วยวิจัยกัญชา จำนวนเงิน 23,000 บาท
  • คู่มือสำหรับผู้ป่วยที่ฉายรังสี จำนวน 3,200 เล่ม จำนวนเงิน 70,400 บาท
  • แบบฟอร์มใบสั่งตรวจทางพยาธิวิทยา 20,000 ใบ จำนวนเงิน 24,600 บาท
  • ซ่อมตู้เย็นเก็บน้ำยา 4110-001-0042/ตย.439 งานเทคนิคการแพทย์ จำนวนเงิน 7,600 บาท
  • ขาตั้งทีวีแบบตั้งโตีะ BDEE รุ่น S19 จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 770 บาท
  • หลอดไฟชนิด LED 18W 6500K DIMM 1&E 0-10V และ หลอดLED 9W 6500K DIMM 1&E 0-10V จำนวนเงิน 23,896.80 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0041/อ.983 สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 5
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 9 รายการ ดังต่อไปนี้ 20/6/66
  • Hemopatch bicarb 4.5x4.5 cm.3pk จำนวน 12 กล่อง จำนวนเงิน 92,448 บาท
  • น้ำยา Antibody สำหรับงานย้อมสีสไลด์ชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาโดยการย้อมแบบอิมมูโนฮิสโตเคมีสตรี (IHC) จำนวนเงิน 64,180 บาท
  • ตรายางจำนวน 4 รายการ จำนวนเงิน 840 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0006/อ.1443 ห้อง 826 จำนวนเงิน 3,300 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0006/อ.1435 ห้อง 811 จำนวนเงิน 3,300 บาท
  • เปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ ของเครื่องฟอกอากาศ 4460-002-0001/ร.352-133 ห้องงานเซลล์วิทยา จำนวนเงิน 6,500 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0058/อ.846 ห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 5 จำนวนเงิน 13,250 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0049/อ.1421 หอพักพยาบาล ห้อง 19 ชั้น 9 จำนวนเงิน 2,450 บาท
  • ซองพลาสติกมีซิป สีใส 13x20 เซนติเมตร จำนวนเงิน 8,400 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 8 รายการ ดังต่อไปนี้ 6/6/66
  • 01. Compuband(Adt-Ped)core size 1 ½ Blue จำนวนเงิน 50,000 บาท
  • 02. ซ่อมเครื่องเป่าอบแห้งสายยางทางการแพทย์ 6530-003-0035/ร.386-4 งานบริการจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวนเงิน 6,420 บาท
  • 03. Overholt Diss 90-DEG 10MM 310 MM จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 49,900 บาท
  • 04. Perifix one 402 Filter set Perifix one 451 Filter Set G18 จำนวนเงิน 58,850 บาท
  • 05. CONSUL MOUNT CYTOLOGY (น้ำยาสำหรับปิดแผ่นสไลด์) จำนวนเงิน 34,240 บาท
  • 06. เก้าอี้จัดเลี้ยง จำนวนเงิน 13,920 บาท
  • 07. สายยางสำหรับต่อก็อกน้ำข้างตึกดำรงนิราดูร จำนวนเงิน 1,605 บาท
  • 08. แผ่นเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 ม.ม.x10ม. และเหล็กแผ่นหนา 9 ม.ม. จำนวนเงิน 2,690 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 9 รายการ ดังต่อไปนี้ 6/6/66
  • วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ จำนวนเงิน 26,120 บาท
  • น้ำยาล้างไต (aqualine set + ตัวกรอง) Three way spile , Empty BAG FAR bmi 14 non steril จำนวนเงิน 80,500 บาท
  • ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวนเงิน 8,750 บาท
  • วัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ จำนวนเงิน 4,956 บาท
  • วัสดุสำหรับงานไฟฟ้า 5 รายการ จำนวนเงิน 5,090 บาท
  • ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ จำนวนเงิน 14,552 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0014/อ.1401 เคาน์เตอร์พยาบาลคลินิคนรีเวช จำนวนเงิน 15,750 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0049/อ.1324 งานเทคนิคการแพทย์ จำนวนเงิน 3,000 บาท
  • เปลี่ยน Carbon Filter ของตู้เก็บสารเคมี 6530-011-0007/ตู้.2835 จำนวนเงิน 26,750 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 8 รายการ ดังต่อไปนี้ 25/5/66
  • ซ่อมเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ 6530-003-0020/ATC.31 ที่งานจ่ายกลางเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ จำนวนเงิน 46,019.88 บาท
  • ซ่อมฮู้ดดูดอากาศ ที่ห้องปรับปรุงอาหารทางสายยาง จำนวนเงิน 28,200 บาท
  • ติดตั้งม่านพลาสติกกั้นห้องระหว่างคลินิคระงับปวดกับคลินิคโภชนาการ จำนวนเงิน 7,500 บาท
  • วัสดุอุปกรณ์ เพื่อทำการซ่อมแซมทาสีห้องใหม่ ห้องยาเคมี เป็นวัสดุจำนวน 27 รายการ จำนวนเงิน 19,437.13 บาท
  • สไลด์ ซุปเปอร์ฟอร์ดพลัส จำนวนเงิน 85,600 บาท
  • น้ำยา Antibody CD43 และ CD30 สำหรับงานย้อมสไลด์ชิ้นเนื้อทางด้านพยาธิวิทยา โดยวิธีการย้อมแบบอิมมูโนฮิสโตเคมีสตรี (IHC) จำนวนเงิน 34,480 บาท
  • ซ่อมเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน 6515-058-0007/วด.381 หน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร จำนวนเงิน 2,800 บาท
  • ปากกาเขียนแผ่นใสลบไม่ได้ (ชุด 4 สี) เอ๊ดดิ้ง 141F จำนวนเงิน 1,800 บาท
 • การเสนอราคาเฉพาะเจาะจงยอดไม่เกิน แสน มีจำนวนทั้งหมด 9 รายการ ดังต่อไปนี้ 25/5/66
  • กระบอกเก็บสิ่งส่งตรวจ แบบฝาเกลียวสีขาว จำนวนเงิน 4,708 บาท
  • แผ่นป้ายยิบซั่ม ขนาด 600x600x8 ม.ม. จำนวน 400 แผ่น จำนวนเงิน 11,848 บาท
  • หมึก Pigment สีดำโฟโต้ (เงา) สีม่วงแดง สีเหลือง สีม่วงแดงอ่อน สีเทา สีเทาอ่อน ชุดซับหมึก จำนวนเงิน 42,000 บาท
  • ไมค์ทอล์คแบ็ก Takstar รุ่น DA-239 จำนวนเงิน 8,970 บาท
  • วัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ จำนวนเงิน 1,180 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0049/อ.1331 ที่ห้องธนาคารเลือด จำนวนเงิน 21,250 บาท
  • ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4120-001-0014/อ.1341 ที่ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (งานชีวเคมีและวิจัยสารก่อมะเร็ง ชั้น 4) จำนวนเงิน 15,750 บาท
  • กุญแจประตูอะลูมิเนียม จำนวนเงิน 8,405 บาท
  • วัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 96,000 บาท

ย้อนหลังตั้งแต่ พศ.2565