ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 30/9/65

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 26/8/65

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 22/7/65

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง 23/6/65