ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งช่างเทคนิค 5/2/67

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 28/12/66

ประกาศรรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ และตำแหน่งพนักงานบริการ 24/11/66

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 03/11/66