แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 22/9/65

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะบุคคล (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 19/8/65

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 10/8/65

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 19/7/65

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะบุคคล (สอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ 10/6/65

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ วันเวลา สถานที่ในการประเมิน พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 12 ตำแหน่ง 31/5/65