การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น
 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 11 ตำแหน่ง 6/10/65
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2 ตำแหน่ง 13/9/65
รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายชั่วโมง) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่ งานพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 3/5/65