สถิติโรคมะเร็ง
  • ข้อมูล population-based cancer registry ของไทย
    ( Cancer in Thailand) ในรูปแบบ interactive graph
  • ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูข้อมูลและบันทึกกราฟเพื่อไปใช้งานได้ด้วยตนเอง
Cancer Registry 2002-2022
                   
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
                   
2008 2009 2010 2011


Cancer in Thailand
 

Cancer in Thailand Vol.X

Cancer in Thailand Vol.IX

Cancer in Thailand Vol.VIII

Cancer in Thailand Vol.VII

Cancer in Thailand Vol.VI

Cancer in Thailand Vol.V