สถานที่ ตั้ง
 

ดู แผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

268/1 ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กทม. 10400
โทร. 02-202-6800, 02-202-6888
แฟกซ์ 02-3547027 รถเมล์ที่วิ่งผ่าน 8, 44, 67, 92, 97 ,ปอ. 509, ปอ171 ,ปอ.157
E-mail :nciwebmaster@nci.go.th

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายอาทิตย์ สัยวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โทร. 02-202-6800 ต่อ 2246

 

ขอแนะนำ
เนื่องจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีเนื้อที่ในการจอดรถค่อน ข้างจำกัด
ขอแนะนำให้ท่านที่นำรถมา ถ้าไม่สามารถจอดในสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้
แนะนำให้ไปจอดได้ที่ ซอยโยธี ตั้งแต่ 8.00 - 15.30 น. หรือ ถนนด้านหลัง โลคัลโรด(Local Road)

 
• --------------------------------------------------------------- •