สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
รับบริจาคเส้นผมเพื่อทำวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็งที่สูญเสียเส้นผมจากการรักษา

สำหรับการผลิตวิก สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ประสานงานแหล่งผลิตอื่น ๆ เพื่อผลิตวิกผม
และยังคงเปิดรับบริจาคเส้นผมต่อไป โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

  • เส้นผมที่บริจาค ต้องมีความยาวตั้งแต่ ๑๒ นิ้วขึ้นไป
  • เส้นผมที่เคยทำสี เคยดัด เคยยืดต้องเป็นผมที่ไม่แห้งเกินไป จึงจะบริจาคได้
  • การบริจาคเส้นผม ควรสระ ทำความสะอาด และเป่าให้แห้งสนิทก่อนบริจาค
  • รับบริจาคเส้นผมตามธรรมชาติทุกชนิด (ผมฟู ผมหยิก ผมหยักศก ทุกสี

จากผู้บริจาคทุกเชื้อชาติ)

ผู้สนใจบริจาคได้ที่

  • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • ส่งทางไปรษณีย์ มาที่

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ๒๖๘/๑ ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (บริจาคเส้นผมเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง)
                             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๖๘๐๐ กด ๐

จำนวน การบริจาคเส้นผม
ครั้งที่ 2 : 60 มัด
วันที่ 1/7/58

ครั้งที่ 1 : 745 มัด
วันที่ 10/2/58

• --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •