หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน)
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน) ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมใบหยกสกาย

โครงการแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ประกาศรับสมัคร โครงการแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน) (counseling in Cancer Patient : Genetic Counseling) ระหว่างวันที่ 7 - 18 มีนาคม 2565

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 24
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 24