หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2566

หลักสูตร Nutrigenomics and Precision nutrition in cancer
14-16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ •
 

หลักสูตร แนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน)
(Counseling in Cancer Patients : Genetic Counseling )

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ •
 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่25
(Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing) กำหนดจัดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 2 มิถุนายน 2566

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ •
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน)

• ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ •