หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2564

ขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรม หลักสูตรการอบรมแนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 10วัน)
ระหว่างวันที่ 7 – 18 มีนาคม 2565

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่