ข่าวประชาสัมพันธ์
             
 

โครงการ "สื่อ ให้ รู้"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดเผยแพร่สื่อออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สื่อ ให้ รู้ " ภายใต้กิจกรรมวันมะเร็งโลก ปี 2021

playlistโครงการ "สื่อให้รู้"
 

โรคมะเร็ง รับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

ยกระดับสิทธิบัตรทอง..เพิ่มความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงคุณภาพมาตราฐานบริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่

ดาวโหลดโบชัวร์
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติย้ำจุดยืนเดิม
ร่วมต่อต้านการใช้สารพาราควอต สารไกลโฟเซต และสารคลอร์ไพริฟอส

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่า..

อ่านต่อ
 

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2566

รายละเอียดการอบรมอื่นๆ ของงานวิชาการพยาบาล..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
 
             
 

โครงการ “We Care ห่วงใย...ใส่ใจภัยใกล้ตัว”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “We Care ห่วงใย...ใส่ใจภัยใกล้ตัว”..

อ่านต่อ
 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการอบรม " เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายใน..

อ่านต่อ
 

รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อขอรับการต่อ
อายุกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อขอรับ
การต่ออายุกระบวนการคุณภาพเฉพาะโรค..

อ่านต่อ
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ..

อ่านต่อ
             
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2..

อ่านต่อ
 

พิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพร
เนื่องในประเพณีสงกรานต์

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพร..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนการ
ช่วยเหลือผู้มะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 72,000 บาท..

อ่านต่อ
 

รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชู
เกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น

นายธรรมปพน พุทธคำ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เข้ารับมอบเกียรติบัตร ..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนการช่วย
เหลือผู้มะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ รับมอบเงินบริจาค..

อ่านต่อ
 

เมษายน เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งช่องปาก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “เมษายนเดือนแห่งการรณรงค์ ต้านภัยมะเร็งช่องปาก..

อ่านต่อ
 

โครงการแบ่งปันเรื่องดีๆของชาวมะเร็งศีรษะและคอ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก ร่วมกับ คลินิกหู คอ จมูก จัดโครงการ..

อ่านต่อ
 

การพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคไทรอยด์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพยาบาลดูแลผู้ป่วยโรคไทรอยด์..

อ่านต่อ
             
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทีมนำทางคลินิก..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมประชุมวิชาการ NPHC2023

นายแพทย์สกานต์ บุคนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร..

อ่านต่อ
 

รับสมัครข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต..

อ่านต่อ
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

กลุ่มงานศัลยศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา..

อ่านต่อ
             
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทีมนำทางคลินิก..

อ่านต่อ
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม..

อ่านต่อ
 

ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “เปิด หวอ วิ่ง"

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ นำทีมบุคลากร ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “เปิด หวอ วิ่ง..

อ่านต่อ
 

ออกหน่วยแพทย์โครงการมหกรรม
สุขภาพด้านการแพทย์เฉพาะทาง

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมบุคลากรพร้อมรถเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล..

อ่านต่อ
             
 

บริจาคปฏิทินเก่าสภาพดีให้แก่
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ มอบปฏิทินเก่าสภาพดีที่ได้จากการร่วมกันบริจาค..

อ่านต่อ
 

บริจาคสิ่งของให้แก่สถานสงเคราะห์ เด็กหญิงบ้านราชวิถี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ มอบสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องอุปโภคบริโภค..

อ่านต่อ
 

โครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ด้านเซลล์วิทยา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการอบรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ด้านเซลล์วิทยา..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ

อ่านต่อ
             
 

ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 23

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย..

อ่านต่อ
 

การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 4

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตร..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การ..

อ่านต่อ
 

การอบรมแนวทางการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หลักสูตร 10 วัน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมโครงการอบรมแนวทาง การให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง หลักสูตร 10 วัน..

อ่านต่อ
             
 

มีนาคม เดือนรณรงค์ต้านภัยมะเร็ง
ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมมีนาคมเดือนรณรงค์ต้านภัย มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง..

อ่านต่อ
 

แสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี 2565

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากร..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค..

อ่านต่อ
 

ลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และสำนักงานประกันสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลง..

อ่านต่อ
             
 

ส่งเสริมสุขภาพกายดี NCI Happy Body

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายดี NCI Happy Body..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวน เข้ารับบริการฉีดวัคซีน COVID-19

ด้วยวัคซีน • ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB ,• Pfizer รุ่นใหม่ (BIVALENT) สำหรับบุคลากรด่านหน้า กลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไป (อายุ 18 ปี ขึ้นไป)..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ..

อ่านต่อ
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยทีมนำทางคลินิก (IC,ENV+EQ,HRD+HPH,RM) ร่วมกับ..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรม “ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล”..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคเพื่อใช้ในภารกิจดูแลรักษาผู้โรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับ..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2565

อ่านต่อ
 

การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 15

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 15..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 147,350.70 บาท..

อ่านต่อ
 

รับมอบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในและแปรงสีฟัน
ยางพาราเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในและแปรงสีฟัน..

อ่านต่อ
 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม..

อ่านต่อ
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยทีมนำทางคลินิก (IC,ENV+EQ,HRD+HPH,RM) ร่วมกับทีม..

อ่านต่อ
             
 

รับการตรวจประเมินสถานพยาบาล
เพื่อทำข้อตกลงการรักษาแก่ผู้ประกันตน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล..

อ่านต่อ
 

ร่วมพิธีเปิดการประชุมสูงอายุคุณภาพ สหวิชาชีพ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ แพทย์หญิงชญานุตม์ รัตตดิลก ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านนวัต..

อ่านต่อ
 

กิจกรรม “เสริมพลังสร้างแรงบันดาลใจ Power of love”

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหาร..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายดี NCI Happy Body

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายดี NCI Happy Body..

อ่านต่อ
             
 

พัฒนาทักษะด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ..

อ่านต่อ
 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 25

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง..

อ่านต่อ
 

กิจกรรม “วันมะเร็งโลก” World Cancer Day

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันมะเร็งโลก..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผู้บริหาร..

อ่านต่อ
             
 

พิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการอบรมระยะสั้น

3 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม..

อ่านต่อ
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Principle of Colposcopy..

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ โรงพยาบาลระยอง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Basic Principle..

อ่านต่อ
 

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “วันมะเร็งโลก”ประจำปี 2566

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์ สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม..

อ่านต่อ
 

ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเชิงรุก ด้วยรถโมบายแมมโมแกรมให้แก่ผู้ต้องขัง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดส่งบุคลากรให้ความรู้สอนสาธิต การตรวจเต้านมด้วยตนเอง..

อ่านต่อ
             
 

การประชุมชี้แจงการใช้ตำแหน่งประเภทวิชาการ

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมชี้แจง การใช้ตำแหน่งประเภทวิชาการ..

อ่านต่อ
 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ..

อ่านต่อ
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับ ที่ได้รับการผ่าตัดผ่านกล้อง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยทีมผู้บริหาร ทีมนำทางคลินิก (IC,ENV+EQ,HRD+HPH,RM) ร่วมกับทีม DSC Liverตามรอยกระบวนการ..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบผลิตภัณฑ์สารสกัดฟ้าทะลายโจร จากภาคเอกชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดย นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบผลิตภัณฑ์สารสกัด..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครข้าราชการ

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 26 มค.-1กพ.66 ..

อ่านต่อ
 

Covid-19 Vaccine for foreign tourists

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ..

อ่านต่อ
 

สมเด็จเจ้าฟ้าฯหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรมตัดผมฟรีให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ญาติและผู้รับบริการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จัดกิจกรรมตัดผมฟรี..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ กับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ทัณฑสถานหญิงกลาง..

อ่านต่อ
 

ประกาศ...ผลการประกวดวาดภาพดิจิทัล

ประกาศ...ผลการประกวดวาดภาพดิจิทัล 🎉 ในหัวข้อ ⭐ Still alive, love & hope : มีชีวิต มีรัก และมีความหวัง..

อ่านต่อ
 

รับมอบสวน “วาโก้วีแคร์”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบสวน “วาโก้วีแคร์”..

อ่านต่อ
             
 

ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงาน การให้บริการแบบ One day surgery

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี..

อ่านต่อ
 

ประชุมคณะกรรมการตัดสิน ผลการประกวดวาดภาพดิจิทัลอาร์ต

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดการประชุมตัดสิน..

อ่านต่อ
 

พระราชทานแจกันดอกไม้ มอบแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน..

อ่านต่อ
 

ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางจิตสังคมผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล ในกิจกรรม..

อ่านต่อ
             
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับการรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital

การรับรองมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ด้านอนามัย..

อ่านต่อ
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย
มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร ตามรอยกระบวนการ..

อ่านต่อ
 

อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาล วิชาชีพกรมราชทัณฑ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำคณะวิทยากรบรรยาย..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวนเข้ารับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เชิญชวนเข้ารับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LAAB สำหรับการป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อโควิด-19 ..

อ่านต่อ
             
 

Kick off 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมบุคลากรร่วมจัดนิทรรศการฐานสาธิต..

อ่านต่อ
 

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาห้องปฏิบัติการเชิงนโยบาย”

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์..

อ่านต่อ
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

หัวข้อ “Enhancing skills and knowledge in breast cancer care” รับสมัครศัลยแพทย์ จำนวน 30 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานระบบ HIS จากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)..

อ่านต่อ
             
 

ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานระบบ HIS จากโรงพยาบาลสงฆ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลสงฆ์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS)..

อ่านต่อ
 

รับมอบผักปลอดสารพิษเพื่อ ประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบผักปลอดสารพิษ..

อ่านต่อ
 

โครงการคลินิกสุขภาพเท้าสัญจร ภายในนโยบาย Happy NCI

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการ “คลินิกสุขภาพเท้าสัญจร..

อ่านต่อ
 

“มกราคม” เดือนแห่งการรณรงค์ ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “มกราคม เดือนแห่งการรณรงค์..

อ่านต่อ
             
 

เปิดการอบรมการพยาบาล
ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตรการอบรมระยะสั้น..

อ่านต่อ
 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ป่วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้นางสาวรติรส จุลชาติ เชิญเงินพระราชทานเพื่อช่วย..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิต
สังคมผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมฟื้นฟู..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบวิกผมจากคุณใหม่-ดาวิกา

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบวิกผมจากคุณใหม่-ดาวิกา..

อ่านต่อ
 

ประชุมออกแบบโครงการก่อสร้างอาคาร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บางขุนเทียน

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานคลินิกนวัตกรรม
การแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์ธนะรัตน์ อิ่มสุวรรณศรี หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย..

อ่านต่อ
 

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566..

อ่านต่อ
 
ข่าวอื่นๆ ปี 2565
ข่าวอื่นๆ ปี 2564

ข่าวอื่นๆ ปี 2563