ข่าวประชาสัมพันธ์
             
 

โครงการ "สื่อ ให้ รู้"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดเผยแพร่สื่อออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สื่อ ให้ รู้ " ภายใต้กิจกรรมวันมะเร็งโลก ปี 2021

playlistโครงการ "สื่อให้รู้"
 

โรคมะเร็ง รับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

ยกระดับสิทธิบัตรทอง..เพิ่มความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงคุณภาพมาตราฐานบริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่

ดาวโหลดโบชัวร์
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติย้ำจุดยืนเดิม
ร่วมต่อต้านการใช้สารพาราควอต สารไกลโฟเซต และสารคลอร์ไพริฟอส

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่า..

อ่านต่อ
 

โครงการอบรมหลักสูตร แนวทางการให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน)

(Counseling in Cancer Patients : Genetic Counseling ) 13-24 มีนาคม 2566

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
 
             
 
 
 
 
 

ต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากสถาบันโรคทรวงอก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนางสาวบุปผาชาติ ขุนอินทร์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล..

อ่านต่อ
 

อบรมการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based (TCB)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based (TCB..

อ่านต่อ
             
 

รณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระพร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็ง...

อ่านต่อ
 

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม..

อ่านต่อ
 

อบรมการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based (TCB)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Thai Cancer Based (TCB..

อ่านต่อ
             
 

โครงการพัฒนากระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้อมูล อย่างเป็นระบบในการกำหนดตัวชี้วัด..

อ่านต่อ
 

เบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการผ่านกระเป๋าสุขภาพ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมพิธีแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการเบิกจ่ายตรง..

อ่านต่อ
 

ลงนามถวายพระพร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา..

อ่านต่อ
 

AssetWise BEAUTY RUN 2022 วิ่งการกุศลเพื่อของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,008,424.8 บาท..

อ่านต่อ
             
 

การสื่อสารถ่ายทอดขับเคลื่อนแผน
ปฏิบัติราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ การสื่อสารถ่ายทอดขับเคลื่อน แผนปฏิบัติราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

แนะนำการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ ด้านสุขภาพและการใช้งาน"กระเป๋าสุขภาพ"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้คำแนะนำการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็ง เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

พิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรยกย่อง
เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีมอบโล่และประกาศนียบัตรยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม
ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ดำเนินการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางจิตสังคมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแล..

อ่านต่อ
 

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 10 ธันวาคม..

อ่านต่อ
 

ส่งมอบสิ่งของบริจาคจากกิจกรรม “NCI ปันน้ำใจ” แก่มูลนิธิกระจกเงา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ส่งมอบสิ่งของบริจาคจากการจัดกิจกรรม “NCI ปันน้ำใจ”..

อ่านต่อ
 

ติดตามและประเมินผลโครงการตรวจ
คัดกรองด้วยวิธี HPV DNA test

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร จัดการอบรม..

อ่านต่อ
             
 

สำรวจพื้นที่เพื่อวางแผนปรับปรุง ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานพยาธิวิทยา

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นายอนุพงษ์ ไชยมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม และผู้เกี่ยวข้อง สำรวจพื้นที่..

อ่านต่อ
 

กิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ 10 ธันวาคม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ 10 ธันวาคม ในหัวข้อ “มะเร็งป้องกันได้ คัดกรองเร็ว รู้เร็ว รักษาง่าย”

อ่านต่อ
 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี

ขอเชิญสตรีไทย ที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA test..

อ่านต่อ
 

ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการผู้ป่วย

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วย รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน..

อ่านต่อ
             
 

ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการผู้ป่วย

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมนายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ตรวจเยี่ยมคลินิกระงับปวด..

อ่านต่อ
 

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบใบรับรองระบบบริหารงาน..

อ่านต่อ
 

รับการตรวจประเมินสถาบัน
ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 (เข็มที่ 1-4)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. ณ คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร เริ่ม ᴡᴀʟᴋ ɪɴ วันที่ 1 ธันวาคม 65..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวง สาธารณสุข ครบรอบ 80 ปี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงสาธารณสุข ครบรอบ 80 ปี..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในการสร้างและกลั่นกรององค์ความรู้

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการสร้างและกลั่นกรององค์ความรู้..

อ่านต่อ
 

รับบริจาค

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท จาก บ.เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(โลตัส)..

อ่านต่อ
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2565

อ่านต่อ
             
 

ร่วมประชุมจัดทำข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านการวิจัยใช้กัญชาทางการแพทย์

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมทีมบุคลากร ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ อดิศว์ ทัศณรงค์..

อ่านต่อ
 

ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังบรรยายรายงาน..

อ่านต่อ
 

เปิดห้องเครื่องจำลองการรักษาด้วย
คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดี
กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดห้องเครื่อง
จำลองการรักษาด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้าขนาด 1.5 เทสลา..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “NCI สุขสันต์วันลอยกระทง” ประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่อส่งเสริม..

อ่านต่อ
             
 

การสื่อสารถ่ายทอดในระดับทีมขับเคลื่อนกลยุทธ์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการ “การสื่อสารถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ” ประจำปีงบประมาณ 2566..

อ่านต่อ
 

ลงนาม MOU การดูแลรักษาต่อเนื่องที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย มร.ฟาริด อลัน บิดโกลิ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โรช ไทยแลนด์ เมียนมาร์ กัมพูชาและลาว ร่วมลงนาม..

อ่านต่อ
 

ตรวจเยี่ยมสำรวจพื้นที่งานจ้างออกแบบ
โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยม สำรวจพื้นที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะ..

อ่านต่อ
 

วางพานพุ่มเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วม
พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุน
ภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท..

อ่านต่อ
 

โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจร
ของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมโครงการบูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจร..

อ่านต่อ
 

บริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านมแก่ผู้มีรายได้น้อย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ เอสเต ลอเดอร์ คอมพานีส์ ประเทศไทย จัดโครงการ “ กระตุ้นเตือนภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 30 ”..

อ่านต่อ
 

สสส.ชวนสำรวจเส้นทางอาหารปลอดภัย ผ่าน Art Installation

(สสส.) ชวนร่วมสำรวจเส้นทางอาหารปลอดภัย ไปกับนิทรรศการ “#กินอะไรดี” (What the Food)..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรม “ตุลาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม”

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน..

อ่านต่อ
 

วันการดูแลประคับประคองสากล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดงานวันการดูแลแบบประคับประคองสากล ประจำปี 2565 ภายใต้ธีม..

อ่านต่อ
 

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตยากร

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์ธงชัย กีรติหัตยากร ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการแพทย์..

อ่านต่อ
 

ขอต้อนรับ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมการแพทย์ ขอต้อนรับ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง

อ่านต่อ
             
 

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับนายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และบุคลากร..

อ่านต่อ
 

พิธีเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดพิธีเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565..

อ่านต่อ
 

ร่วมน้อมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทย

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย..

อ่านต่อ
 

สัปดาห์เภสัชกรรมและเสวนา “การใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยมะเร็ง”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม “สัปดาห์เภสัชกรรม” เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาเรื่องการใช้ยา..

อ่านต่อ
             
 

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การพัฒนาและกำหนดทิศทางสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ประชุม..

อ่านต่อ
 

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 6

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 6..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ..

อ่านต่อ
 

การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการใช้บัตรเครดิตราชการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานการเงินและบัญชี จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจ..

อ่านต่อ
             
 

รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน “มะเร็ง รักษาไว..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

นางสาวอรสา อัครวัชรางกูร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี..

อ่านต่อ
 

โครงการ “การให้บริการวิถีใหม่สำหรับ
ผู้ป่วยมะเร็งและการสร้างความรอบรู้
ด้าน โรคมะเร็ง”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดย ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพและทีมบุคลากร จัดประชุม..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting)

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ..

อ่านต่อ
             
 

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

ขอแสดงความยินดีกับ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับการพิจารณาให้ได้รับ รางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี..

อ่านต่อ
 

นำเสนอผลงานในงานมหกรรม
คุณภาพภาคราชการและ
โรงพยาบาล ประจำปี 2565

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสารสนเทศการแพทย์ ร่วมนำเสนอผลงานกลุ่มคุณภาพ Cancer Anywhere หัวข้อเรื่อง “ทุกทิศ ทั่วไทย..

อ่านต่อ
 

รับมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV 2

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV 2 จากบริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด..

อ่านต่อ
 

การจัดการความขัดแย้งและ
การจัดการการไกล่เกลี่ยเบื้องต้น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ..

อ่านต่อ
             
 

ออกหน่วยให้ความรู้และสาธิต
วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ออกหน่วยให้ความรู้และสาธิต วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู..

อ่านต่อ
 

ออกหน่วยให้ความรู้พร้อมสาธิตวิธีการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองเขตบางคอแหล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านมเพื่อพนักงานและชุมชน”..

อ่านต่อ
 

รับมอบเต้านมเทียม จากกิจกรรมจิตอาสา “Sew by Heart Give by Love

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเต้านมเทียม จำนวน 816 คู่จากการจัดกิจกรรมจิตอาสา

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านการพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม..

อ่านต่อ
             
 

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 3/65

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผน..

อ่านต่อ
 

แถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล “Rockstar Cafe Roadshow”

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล “Rockstar Cafe Roadshow..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมส่งเสริม “น้ำใจดี” ด้วยการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 6

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมส่งเสริม “น้ำใจดี” ด้วยการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต..

อ่านต่อ
 

การอบรมหลักสูตร “การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น “การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง” (หลักสูตร 10 วัน)..

อ่านต่อ
             
 

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ทำการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี …

อ่านต่อ
 

อบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงเบื้องต้น
และเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว

รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิง..

อ่านต่อ
 

การให้บริการวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วย
มะเร็งและการสร้างความรอบรู้..

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และทีมบุคลากร จัดกิจกรรม “การสร้างกระบวน..

อ่านต่อ
 

โครงการส่องกล้องและผ่าตัดส่อง
กล้องสัญจรมะเร็งทางเดินอาหาร

แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด หัวหน้างานศัลยศาสตร์มะเร็งระบบทางเดินอาหาร และกล้องส่องตรวจและทีมวิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ..

อ่านต่อ
             
 

การดูแลผู้ป่วยมะเร็งและวิธีการตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้านมสำหรับพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง และวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม สำหรับพยาบาล..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาคุณภาพบริการจาก
งานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพ
บริการจากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) ประจำปี 2565 เพื่อ..

อ่านต่อ
 

เสริมสร้างความรู้การดูแลตนเองและ
คุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งนรีเวช

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ การดูแล..

อ่านต่อ
 

ศึกษาดูงานด้านการฟื้นฟูและ
ดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

หัวหน้างานเวชศาสตร์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้การต้อนรับ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลไทยนครินทร์..

อ่านต่อ
             
 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ รุ่น2

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร..

อ่านต่อ
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งนรีเวช ประจำปี 2566 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด
 

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ..

อ่านต่อ
 

โครงการฟื้นฟูสรรถภาพทางจิตสังคม
ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการฟื้นฟูสรรถภาพทาง
จิตสังคมแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ดูแล..

อ่านต่อ
             
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด
 

โครงการบูรณาการโรคมะเร็งรักษาทุกที่ Cancer Anywhere สัญจร กรมการแพทย์ เขตบริการสุขภาพที่ 6

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 6 จัดโครงการ..

อ่านต่อ
 

ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็น

"อยากเห็นสถาบันมะเร็งแห่งชาติในอีก 5 ปี เป็นอย่างไร" เพื่อนำมาพัฒนากระบวนงาน และการจัดบริการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้สามารถตอบสนองอปัญหาและ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 

โครงการพัฒนาระบบบริการ และการส่งตรวจทางเซลล์วิทยาและพยาธิวิทยา

แพทย์หญิงอนันท์นุช ศักดิ์อภิบุญนันท์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ..

อ่านต่อ
             
 

“อสส.นักสื่อสารต้านภัยโรคมะเร็ง” ครั้งที่ 6 เขตกรุงธนใต้

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ จัดกิจกรรมในโครงการ..

อ่านต่อ
 

รับมอบอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณสมอง
ระหว่างการทำหัตถการส่องกล้อง

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ..

อ่านต่อ
 

“อสส.นักสื่อสารต้านภัยโรคมะเร็ง” ครั้งที่ 5 เขตกรุงเทพเหนือ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และแพทย์หญิงเอมอร สิริพร ผู้อำนวยการศูนย์บริการ..

อ่านต่อ
 

รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 50,000 ชิ้น..

อ่านต่อ
             
 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และทีมบุคลากร ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก..

อ่านต่อ
 

“อสส.นักสื่อสารต้านภัยโรคมะเร็ง” ครั้งที่ 4 เขตกรุงเทพตะวันออก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทำโครงการ “อสส.นักสื่อสารต้านภัยโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

การจัดทำเอกสารคุ้มครองสิทธิของ
หน่วยงานสำหรับบุคลากร

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดอบรมการจัดทำเอก..

อ่านต่อ
 

โครงการ “อสส.นักสื่อสารต้านภัยโรคมะเร็ง” ครั้งที่ 3

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทำโครงการ “อสส.นักสื่อสารต้านภัยโรคมะเร็ง” ครั้งที่ 3..

อ่านต่อ
             
 

มะเร็งรักษาทุกที่ Cancer Anywhere สัญจร กรมการแพทย์ เขต 12

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 12 จัดโครงการบูรณาการโรคมะเร็งรักษาทุกที่ Cancer Anywhere..

อ่านต่อ
 

โครงการ “อสส.นักสื่อสารต้านภัยโรคมะเร็ง” ครั้งที่ 2

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทำโครงการ “อสส.นักสื่อสารต้านภัยโรคมะเร็ง” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมความรอบรู้..

อ่านต่อ
 

โครงการ “อสส.นักสื่อสารต้านภัยโรคมะเร็ง” ครั้งที่ 1

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดทำโครงการ “อสส.นักสื่อสารต้านภัยโรคมะเร็ง” ครั้งที่ 1..

อ่านต่อ
 

ประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้วย I-Claim กับ HIS

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมชี้แจงการพัฒนาคุณภาพ..

อ่านต่อ
             
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้
น้อยในเมืองและชนบท

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมทีมบุคลากรร่วมจัดนิทรรศการ..

อ่านต่อ
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic
Principle of Colposcopy and
Management of Abnormal
Cervical Cancer Screening
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ตและชมรม
คอลโปสโคปีและพยาธิสภาพปากมดลูก
แห่งประเทศไทย..

อ่านต่อ
 

การให้คำปรึกษาทางการพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
(หลักสูตร 3 วัน)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
จัดอบรมการให้คำปรึกษาทางการ
พยาบาล สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

โครงการบูรณาการงานโรคมะเร็ง
สัญจรของหน่วยงานด้านโรคมะเร็ง กรมการแพทย์ ประจำปี 2565 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 3

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
อธิบดีกรมการแพทย์
เป็นประธานการประชุมโครงการ
บูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจร..

อ่านต่อ
             
 

Voice of Liver 2022 ฟังเสียงตับ รับมือมะเร็ง ครั้งที่ 2

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดกิจกรรม “Voice of Liver 2022..

อ่านต่อ
 

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ความรอบรู้ด้านโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดอบรม..

อ่านต่อ
 

โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนิน
งานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท จากคุณนวลพรรณ ล่ำซำ..

อ่านต่อ
             
 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 1/2565

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะกรรมการทีม..

 

งานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์

งานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ “ทําดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต (Do Our Best for All)ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย..

อ่านต่อ
 

โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งแบบ
ประคับประคอง (เขตบริการสุขภาพที่ 5)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ..

อ่านต่อ
 

โครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ รุ่นที่ 1..

อ่านต่อ
             
 

ต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร
การพยาบาลเฉพาะทาง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยนางสาวอรสา อัครวัชรางกูร รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และผู้บริหาร..

อ่านต่อ
 

ปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทางสาขาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่น24

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรม..

อ่านต่อ
 

การส่องกล้องรักษาเนื้องอกชั้นเยื่อบุทาง
เดินอาหารและใต้ผิวเยื่อบุแบบชับซ้อน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
จัดโครงการ “การส่องกล้องรักษาเนื้องอก
ชั้นเยื่อบุทางเดินอาหารและใต้ผิวเยื่อบุ
แบบชับซ้อน..

อ่านต่อ
 

ประชุมการเบิกจ่ายชดเชยน้ำมันกัญชา
และสารสกัดกัญชา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ องค์การเภสัชกรรม และสำนักงานหลักประกันสุขภาพ จัดประชุม..

อ่านต่อ
             
 

เปิดคลินิกนวัตกรรมการแพทย์
ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิก
นวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565..

อ่านต่อ
 

รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จากคณะผู้ตรวจประเมิน..

อ่านต่อ
 

ประชุม EOC/BCP ครั้งที่ 3/2565

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ..

อ่านต่อ
             
 

Cancer survival analysis : Basics concepts and analyses

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ การวิเคราะห์อัตรารอดชีพในผู้ป่วยโรคมะเร็ง ภายใต้หัวข้อ..

อ่านต่อ
 

รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับการตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาล..

อ่านต่อ
 

งานแถลงข่าว Voices of Thai Cancer Patients

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมงานแถลงข่าว...

อ่านต่อ
 

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนปฏิบัติ..

อ่านต่อ
             
 

มหกรรมคุณภาพ CQI ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการมหกรรมคุณภาพ CQI ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565..

อ่านต่อ
 

มหกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดมหกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day ประจำปี...

อ่านต่อ
 

กิจกรรมส่งเสริม “น้ำใจดี” ด้วยการบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกิจกรรมส่งเสริม “น้ำใจดี”..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน
จากโรงพยาบาลราชวิถี

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน..

อ่านต่อ
             
 

Cancer Anywhere ในเขตบริการสุขภาพที่ 5

กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ เขตบริการสุขภาพที่ 5 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้..

อ่านต่อ
 

OverStitch Sx, Tips & Technique with GI Neoplasm

ขอเชิญลงทะเบียน การส่องกล้อง
รักษาเนื้องอกชั้นเยื่อบุทางเดินอาหาร
และใต้ผิวเยื่อบุแบบซับซ้อน..

รายละเอียด
 

บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดบรรยายให้ความรู้ Green & Clean Hospital...

อ่านต่อ
 

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
บูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจร

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน..

อ่านต่อ
             
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมงานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 9

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร..

อ่านต่อ
 

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการให้บริการผู้ป่วยนอก..

อ่านต่อ
 

ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์..

อ่านต่อ
 

อบรมพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 รุ่นที่ 3

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรมพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล..

อ่านต่อ
             
 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคสมทบทุน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท จากครอบครัวคุณวิมล แก้วคีรี..

อ่านต่อ
 

สรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ2564

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ประจำปีงบประมาณ 2564..

อ่านต่อ
 

โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สำหรับบุคลากร

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับบุคลากร..

อ่านต่อ
             
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติย้ำจุดยืนเดิม
ร่วมต่อต้านการใช้สารพาราควอต สารไกลโฟเซต และสารคลอร์ไพริฟอส

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่า..

อ่านต่อ
 

รับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ
ตามค่านิยมกรมการแพทย์

นายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ เข้ารับ..

อ่านต่อ
 

รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง จาก บริษัท แลคตาซอย จำกัด..

อ่านต่อ
 

รับมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร รับมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์..

อ่านต่อ
             
 

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาล
สงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดพิธีทำบุญ
ตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนมูลนิธิ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จาก Page Facebook : The Beauty Crown Thailand..

อ่านต่อ
 

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
บูรณาการงานโรคมะเร็งสัญจร

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดี
กรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
บูรณาการงานโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Webex)..

อ่านต่อ
             
 

เลื่อนนัดการฉีดวัคซ๊น

ขอแจ้งเลื่อนนัดการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนออนไลน์ จากวันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ 27 มีนาคม 2565..

อ่านต่อ
 

รับมอบเครื่องดื่มเพื่อสนับสนุนภารกิจ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบ CAMU C เครื่องดื่มวิตามินซีสูง จากบริษัท ไลฟ์สตาร์ จำกัด..

อ่านต่อ
 

รับมอบเต้านมเทียมจากยางพารา
สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเต้านมเทียมจากยางพารา จากบริษัท สายสมร เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 500 คู่..

อ่านต่อ
 

อบรมแนวทางการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตร “แนวทางการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนการ
ดำเนินงานสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท..

อ่านต่อ
 

รับมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ
ตามค่านิยมกรมการแพทย์

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ..

อ่านต่อ
 

การอบรม Oncoplastic Breast Surgery (Short Course)

ขอเชิญศัลยแพทย์สมัครเข้าอบรม หลักสูตร Oncoplastic Breast Surgery (Short Course)..

รายละเอียด
 

อบรมแนวทางการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตร “แนวทางการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบสมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง (ฉบับปรับปรุงปี 2565) จากคุณออย-ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งอาร์ต ฟอร์..

อ่านต่อ
 

อบรม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
จัดอบรมพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล..

อ่านต่อ
 

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุม..

อ่านต่อ
 

รับมอบเต้านมเทียมและผลิตภัณฑ์สกินแคร์

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมผู้บริหาร รับมอบเต้านมเทียม..

อ่านต่อ
             
 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
มุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพระดับชาติ รุ่นที่ 1..

อ่านต่อ
 

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัว
โครงการบันทึกพิชิตมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม..

อ่านต่อ
 

อบรมเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ
สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
จัดอบรมหัวข้อเทคนิคการเขียน
ผลงานทางวิชาการ..

อ่านต่อ
             
 

โครงการ “แบ่งปันรัก ผ่านสายโลหิต” ฝ่าวิกฤต COVID-19 ครั้งที่ 4

บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “แบ่งปันรัก ผ่านสายโลหิต” ครั้งที่ 4..

อ่านต่อ
 

ส่งมอบปฏิทินเก่า เพื่อผลิตอักษรเบรลล์ สำหรับโรงเรียนสอนคนตาบอด

นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบปฏิทินเก่า
สภาพดีจากการร่วมกันบริจาคของ
บุคลากรสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย

ป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ ตามแนวทาง COVID Free Setting โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ใบรับรอง
 

รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือ
ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 1,015,842 บาท จากบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด..

อ่านต่อ
             
 

ทีมวิทยากรให้ความรู้ในโครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายโรคมะเร็ง เขต7

ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
พร้อมทีมวิทยากรบรรยายให้ความรู้
ในโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
โรคมะเร็งตามนโยบายมะเร็งรักษาทุกที่..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิด-19 (เข็ม 1 - 4)

ด้วยวัคซีน Pfizer หรือ AstraZeneca
สำหรับประชาชนอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน covid-19 หรือผู้ที่ต้องการฉีดเข็มกระตุ้น..

รายละเอียด
 

เตรียมความพร้อมรับการรับรองมาตรฐาน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานพยาบาลิ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยคณะผู้บริหารฯ คณะกรรมการพัฒนางาน Bangkok GREEN & CLEAN Hospital plus (BKGC+)..

อ่านต่อ
 

ขอเชิญรับชม Facebook Live การผนึก
กำลังรับมือโรคมะเร็งโดยความร่วมมือจาก
14 หน่วยงาน

กิจกรรม 4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก เพื่อปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการด้านโรคมะเร็ง ให้บริการที่สมคุณค่าสำหรับคนไทย..

อ่านต่อ
             
 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 24

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี
กรมการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง..

อ่านต่อ
 

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565..

อ่านต่อ
 

รับมอบเงินบริจาคสนับสนุนการดำเนินงาน
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท จากนายสุภกฤษ กุลชาติวิจิตร (โค้ชแบงค์)..

อ่านต่อ
 

เปิด NCI Hotel Isolation รองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดย นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง..

อ่านต่อ
             
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็มที่3 (รอบที่2)

เปิดรับลงทะเบียน เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 รอบที่2 (ฉีดเดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด้วยวัคซีน Pfizer หรือ AstraZeneca..

รายละเอียด
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การจัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำ
ฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ประจำปี 2565..

อ่านต่อ
 

ต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับบุคลากร จากโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ในโอกาสเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน..

อ่านต่อ
 

รับการเยี่ยมสำรวจ Re-Accreditation
ครั้งที่ 4

นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นพ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ และคณะผู้เยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล..

อ่านต่อ
             
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา บุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

ขอเชิญศัลยแพทย์สมัครเข้าอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา บุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม..

อ่านต่อ
 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานเงินช่วยเหลือผู้ป่วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้นางสาวธารารัตน์ เกษนาวา ผู้แทนพระองค์ฯ เชิญเงินพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย..

อ่านต่อ
 

เตรียมความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการ NCI Home Isolation Center

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร เตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการ NCI Home Isolation Center..

อ่านต่อ
 

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้นแก่ประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดยนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้นแก่ประชาชน..

อ่านต่อ
             
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดรับลงทะเบียน ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น

เปิดรับลงทะเบียน เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 รอบที่1 (ฉีดเดือนมกราคม 2565) ด้วยวัคซีน Pfizer หรือ AstraZeneca..

รายละเอียด
 

พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 โดยมีนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ..

อ่านต่อ
 

เสริมพลังสร้างแรงบันดาลใจสู่เส้นชัย Re-Acc 4 Merry Christmas

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำทีมคณะผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญ..

อ่านต่อ
 

โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัด
อบรมโครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพให้แก่บุคลากรทางการแพทย์..

อ่านต่อ
 
ข่าวอื่นๆ ปี 2564
ข่าวอื่นๆ ปี 2563