เบอร์ติดต่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โทร. 02-202-6800, 02-202-6888
แฟกซ์ 02-3547027

แผนก เบอร์ต่อภายใน

A1

หน่วยคัดกรองผู้ป่วยนอก

1104

A2

หน่วยนัดตรวจ

1203, 1131

A3

งานเวชระเบียน

1105

A4

คลินิกมะเร็งนรีเวช

1208, 1135

A5

ห้องตรวจแมมโมแกรม

1125

A6

คลินิกศัลยกรรมเต้านม

1103, 1127

A8

หน่วยสังเกตอาการ

1121, 1129

A9-13

งานจ่ายยาผู้ป่วยนอก

1108

A14

งานการเงิน

1113, 1122, 1124

A15

ลงทะเบียนเอ็กซเรย์ทั่วไป,นัดตรวจเอ็กซเรย์

1114, 1115

A16

ห้องอัลตราซาวด์

1137

A17

ห้องเอ็กซเรย์ทั่วไป

1128

A19

งานรังสีร่วมรักษา (Intervention)

1117

A21

ห้องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

1111

A22

ห้องตรวจระบบหลอดเลือด  Intervention

1118

A23

ห้องตรวจอัลตราซาวด์

1116

A26

หน่วยคัดกรองผู้ป่วยส่งต่อ / ศูนย์ประสานงาน

2924

A28

คลินิกระบบส่งต่อ

1102

 

คลินิกโรคปอด

1101,2135

A30 งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์,ห้องตรวจกระดูก 2120
  คลินิกระงับปวด 2210

 

คลินิก หู คอ จมูก

1100,1311

B4

คลินิกตรวจสุขภาพ

1202

B7

หน่วยรับผู้ป่วยใน

1206

B8

คลินิกทางเดินปัสสาวะ

1201

B9

ห้องเอ็กซเรย์

1228

B10

OPD เคมี

1211,1212

B10/1

OPD เคมี

2213,2217

B11

งานเวชศาสตร์นิวเคลียร์

1215

B12

การเงิน ชั้น 2

1221

B13

คลินิกทางเดินอาหารและตับ

1220,1222

B18 ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ 1209,1210
  ศูนย์บริหารยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก 2203,2500

 

ศูนย์บริหารยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก (พิเศษ)

2506,2507,2508

B19 คลินิกรังสีรักษา 2214,2103
  รังสีระยะใกล้ 2911
     

C6

งานจุลชีววิทยา

1309

C9

งานเซลล์วิทยา

1316,1317

C10

งานพยาธิวิทยา

1315

 

หอผู้ป่วย ICU

2404, 2405, 2415

 

หอผู้ป่วย ชั้น 5

2503, 2504

 

หอผู้ป่วย ชั้น 6

2607, 2608, 2613

 

หอผู้ป่วย ชั้น 7 

2706, 2707

 

หอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 8

2832, 2833

 

ห้องการเงินผู้ป่วยใน

2928

 

โอเปอเรเตอร์

0, 2240

 

ร้านค้าสวัสดิการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ NCI Shop

2130

 

มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

1509

 

แจ้งเหตุ CPR , อัคคีภัย , เหตุฉุกเฉิน

55