บุคคลต้นแบบตามค่านิยม กรมการแพทย์
 
นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบตามค่านิยมกรมการแพทย์ (MOPH DMS) ประจำปี 2564 80 ปี คนดีกรมการแพทย์ ในงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 80 ปี โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน