อบรมหลักสูตรพัฒนาระบบบริการการแพทย์แม่นยำด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 3

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาระบบบริการการแพทย์แม่นยำ..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งเเห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมการจัดความรู้ด้านโภชนบำบัดทางการแพทย์ในผู้ป่วยมะเร็ง ครั้งที่ 13..

อ่านต่อ
 

การอบรมเรื่องบทบาทของเภสัชกรในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดโครงการอบรมเรื่องบทบาทของเภสัชกรในการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด..

อ่านต่อ
         
 

อบรม“การทำ CQI อย่างยั่งยืน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมหัวข้อ "การทำ CQI อย่างยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์..

อ่านต่อ
 
 

มารู้จัก…แคดเมียม (Cadmium)

แคดเมียม (Cadmium, Cd) เป็นแร่โลหะชนิดหนึ่ง ถูกนำมาใช้..

รายละเอียด
 
 

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล ประจำปี 2567

รายละเอียดการอบรมอื่นๆ ของงานวิชาการพยาบาล..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI