NCC15 Oncology in Agile Era : Challenge , Cure and Care

การประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 15..

รายละเอียด
 

พัฒนาทักษะด้านการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเชิงรุก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ..

อ่านต่อ
 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 25

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง..

อ่านต่อ
         
 

กิจกรรม “วันมะเร็งโลก” World Cancer Day

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “วันมะเร็งโลก..

อ่านต่อ
 
 

Covid-19 Vaccine for foreign tourists

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บริการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ..

อ่านต่อ
 
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทาง

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 25 ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI