การประชุมคณะกรรมการสนับสนุน
การพัฒนาและกำหนดทิศทางสถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ประชุม..

อ่านต่อ
 

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 6

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 6..

อ่านต่อ
 

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร เพื่อการบริการที่เป็นเลิศ..

อ่านต่อ
         
 

การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรมและการใช้บัตรเครดิตราชการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยกลุ่มงานการเงินและบัญชี จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ความเข้าใจ..

อ่านต่อ
 
 

รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ รับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี จากผลงาน “มะเร็ง รักษาไว..

อ่านต่อ
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง

ประกาศรายชื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน)..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI