สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Covid-19 (เข็มที่ 1-4)

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. ณ คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 2 อาคารดำรงนิราดูร เริ่ม ᴡᴀʟᴋ ɪɴ วันที่ 1 ธันวาคม 65..

อ่านต่อ
 

กิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ 10 ธันวาคม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ 10 ธันวาคม ในหัวข้อ “มะเร็งป้องกันได้ คัดกรองเร็ว รู้เร็ว รักษาง่าย”

อ่านต่อ
 

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี

ขอเชิญสตรีไทย ที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA test..

อ่านต่อ
         
 

ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการผู้ป่วย

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วย รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน..

อ่านต่อ
 
 

ตรวจเยี่ยมหน่วยให้บริการผู้ป่วย

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมนายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ตรวจเยี่ยมคลินิกระงับปวด..

อ่านต่อ
 
 

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่25

(Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing) กำหนดจัดวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 2 มิถุนายน 2566
รับจำนวนจำกัด..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI