สถาบันมะเร็งแห่งชาติย้ำจุดยืนเดิม
ร่วมต่อต้านการใช้สารพาราควอต สารไกลโฟเซต และสารคลอร์ไพริฟอส

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่า..

อ่านต่อ
 

เปิดคลินิกนวัตกรรมการแพทย์
ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง

นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิก
นวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานด้านโรคมะเร็ง..

อ่านต่อ
 

การประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2565..

อ่านต่อ
         
 

รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จากคณะผู้ตรวจประเมิน..

อ่านต่อ
 
 

OverStitch Sx, Tips & Technique with GI Neoplasm

ขอเชิญลงทะเบียน การส่องกล้อง
รักษาเนื้องอกชั้นเยื่อบุทางเดินอาหาร
และใต้ผิวเยื่อบุแบบซับซ้อน..

รายละเอียด
 
 

โครงการแนวทางการให้การปรึกษา
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน)

ประกาศรายชื่อ ในโครงการ การให้การปรึกษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI