พิธีมอบรางวัล การประกวด cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง”

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มอบรางวัล การประกวด cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง” ในกิจกรรม “NCI Cover Contest 2021”

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประกาศผลการประกวด cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง” ในกิจกรรม “NCI Cover Contest 2021

ภายใต้โครงการรณรงค์ต้านภัย โรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644..

อ่านต่อ
 

รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ลาน OPD

นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ลาน OPD หน้าคลินิกรังสีรักษา ชั้น 1..

อ่านต่อ

           
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Webex)..

อ่านต่อ
 

ภารกิจด้านการยพาบาล
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ขอเลื่อนการจัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน)..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งการให้บริการในสถานการณ์ covid-19..

อ่านต่อ
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI