ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมบุคลากร ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่..

อ่านต่อ
 

รับมอบบริจาคอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (ชุด PPE)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบบริจาคอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ชุด PPE Coverall จำนวน 80 ชุด จากคุณวรพล ณัฐพฤกษ์..

อ่านต่อ
 

ตรวจเยี่ยม Hospitel สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยม Hospitel สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร..

อ่านต่อ
 

 

           
 

ขยายเวลารับสมัคร
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง” ( แอ๊ด-คาราบาว)

ในกิจกรรม NCI COVER CONTEST 2021 เพื่อร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
 

ภารกิจด้านการยพาบาล
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ขอแจ้งเลื่อนการจัดอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งการให้บริการในสถานการณ์ covid-19..

อ่านต่อ
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI