การให้บริการวิถีใหม่สำหรับผู้ป่วย
มะเร็งและการสร้างความรอบรู้..

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ และทีมบุคลากร จัดกิจกรรม “การสร้างกระบวน..

อ่านต่อ
 

โครงการส่องกล้องและผ่าตัดส่อง
กล้องสัญจรมะเร็งทางเดินอาหาร

แพทย์หญิงหทัยวรรณ ม่วงตาด หัวหน้างานศัลยศาสตร์มะเร็งระบบทางเดินอาหาร และกล้องส่องตรวจและทีมวิทยากร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ..

อ่านต่อ
 

ขอเชิญชวนท่านร่วมตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็น

"อยากเห็นสถาบันมะเร็งแห่งชาติในอีก 5 ปี เป็นอย่างไร" เพื่อนำมาพัฒนากระบวนงาน และการจัดบริการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้สามารถตอบสนองอปัญหาและ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย..

ร่วมตอบแบบสอบถาม
         
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขามะเร็งนรีเวช ประจำปี 2566 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด
 
 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง

ประกาศรายชื่อการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น การพยาบาลศัลยกรรมมะเร็ง (หลักสูตร 10 วัน)..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI