มะเร็งเชิงรุก
 Breast Tenderness  การใช้ยา Tamoxifen เป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำ
 coffee  ควันเทียนเพิ่มความเสี่ยง เป็นมะเร็ง
 NOTCH  น้ำว่านหางจระเข้ผสมลูกยอ ชนิดเข้มข้น
 Omega-3  มหันตภัยเงียบภายในอาคาร
 Pistachios  ยา Salinomycin ฆ่าเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเต้านม
 Selenium  อันตรายที่เกิดจากการเผา ยางรถยนต์
 Spices  Confocal Microendoscope
 TiO2  Organophospate
 

 
• --------------------------------------------------------------- •