โภชนาการกับโรคมะเร็ง

จากการศึกษาพบ ว่า อาหารอาจมีส่วนสัมพันธ์ กับการเกิดโรคมะเร็งได้ประมาณ 30-50% แต่ในขณะเดียวกันอาหารประเภทพืชผัก ผลไม้ ธัญพืช และ เครื่องเทศต่างๆ ก็มี คุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งได้ ดังนั้น การรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลัก โภชนาการ จึงเป็นหนทางหนึ่ง ซึ่งสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้


อาหารที่มีความ เสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็ง

1.อาหารที่มีรา ขึ้นโดยเฉพาะราสีเขียว-สี เหลือง
2.อาหารไขมันสูง
3.อาหารเค็มจัด ส่วนไหม้เกรียมของอาหารปิ้ง ย่าง รมควัน และอาหารที่ถนอมด้วยเกลือ ดินประสิว

 

 
 
• --------------------------------------------------------------- •