มะเร็งกระดูก
เป็นมะเร็งที่พบได้น้อย ประมาณร้อยละ 5 ของมะเร็งทั้งหมด มักพบในผู้ที่มีอายุมาก กว่า 40 ปี และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

 

อาการ

จะพบว่า มีก้อนแข็งหรือปุ่มยื่นออกมาจากกระดูก ก้อนจะโตเร็ว ต่อมาจะมีอาการปวด ร่วมด้วย บางรายมาด้วยอาการกระดูกหักแตกได้ง่ายจาก การกระทบกระเทือนเพียงเล็กน้อย

 

การวินิจฉัย

แพทย์จะตรวจร่างกายอย่างละเอียด มักต้องอาศัยเอ็กซเรย์ร่วมด้วย บางรายแพทย์อาจตัด ชิ้นเนื้อไปตรวจดูทางพยาธิวิทยา เพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องแม่นยำ และวางแผนการรักษา ต่อไป

 

การรักษา

โดยทั่ว ไปอาศัยการผ่าตัดเป็นหลักอาจใช้การฉายแสง หรือยาเคมีบำบัดร่วมด้วยในบางกรณี

 

ข้อพึงปฏิบัติ

มะเร็ง ของกระดูก แม้พบได้น้อย แต่เมื่อเป็นแล้วจะมีความรุนแรงมาก ผู้ป่วยจะทรุดลง อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากพบความผิดปกติดังกล่าวข้างต้นควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะการ วินิจฉัยได้เร็วและให้การรักษาโดยฉับพลันเป็นหัวใจของความอยู่รอดของผู้ป่วยต่อไป
 
• --------------------------------------------------------------- •