จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อ 4/12/55
 • สอบราคาซื้อที่นอนโฟม จำนวน 22 หลัง
ประกาศสอบราคาจ้าง 3/12/55
 • สอบราคาจ้าง เหมาบริการงานเปลผู้ป่วย จำนวน 22 คน
ประกาศสอบราคาซื้อ 29/11/55
 • ประกาศสอบราคาซื้อยา Silymarin 70 mg. Capsules จำนวน 3,000x100 เม็ด
ประกวดราคาซื้อ 27/11/55
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 37 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ 26/11/55
 • สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจหาเลือดในอุจจาระและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 9 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 20/11/55
 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องเร่งอนุภาคที่ผลิตเฉพาะโฟตอนพลังงานไม่เกิน 6 เอ็มวี (Low Energy Medical Linear Accelerator) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อ 20/11/55
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อชนิดมือหมุน (Manual Rotary Microtome) จำนวน 1 ชุด
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 20/11/55
 • ประกวดราคาซื้อสายกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ระบบวีดีทัศน์ จำนวน 2 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อ 15/11/55
 • สอบราคาซื้อ ชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อ 9/11/55

 • สอบราคาซื้อ อาหารคนไข้ ()หมวด ค. ไข่) จำนวน 5 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้าง 9/11/55
 • สอบราคาจ้าง เหมาบริการเมมโมแกรม การอ่านผลตรวจและการออกผลตรวจ จำนวนผู้รับบริการไม่เกิน 2800 ราย
ประกาศสอบราคาซื้อ 8/11/55
 • สอบราคาซื้อเครื่องมือตัดเย็บเนื้อเยื่อและห้ามเลือด จำนวน 13 รายการ
ประกวดราคาซื้อ 7/11/55
 • ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจทางท่อน้ำดี จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อ 7/11/55
 • สอบราคาซื้อ เครื่องฟอกอากาศนาโน จำนวน 7 เครื่อง
ประกาศสอบราคาจ้าง 6/11/55
 • สอบราคาจ้าง แพทย์แปลผลคลื่นหัวใจคลินิกนอกเวลาราชการ จำนวนผู้ป่วยไม่เกิน 24,000 ราย
ประกาศสอบราคาซื้อ 30/10/55
 • สอบราคาซื้อเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery) จำนวน 10 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ 30/10/55
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 25/10/55
 • ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด จำนวน 37 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ 25/10/55
 • สอบราคาซื้อ แฟ้มเวชระเบียน จำนวน 3 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ 19/10/55
 • สอบราคาซื้อ วัสดุประเภทไหมเย็บแผล จำนวน 15 รายการ
ประกวดราคาซื้อ 19/10/55
 • ประกวดราคาซื้อ ชุดโคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาจ้าง 19/10/55
 • สอบราคาจ้าง เหมาปรับปรุงโปรแกรม Cervical Screening Program 2010 : Cx5 2010
ประกวดราคาซื้อ 16/10/55
  • ประกวดราคาซื้อ ระบบ PACS ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาจ้าง 16/10/55
  • สอบราคาจ้าง บำรุงรักษาเครื่องใส่แร่ซีเซียม -137 ยี่ห้อ Nucletron จำนวน 1 เครื่อง
   ระยะเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556
ประกวดราคาซื้อ 15/10/55
 • ประกวดราคาซื้อ อาหารคนไข้ รวม 6 หมวด
  1. หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก 36 รายการ
  2. หมวด ข.อาหารเนื้อสัตว์น้ำ 33 รายการ
  3. หมวด ค. ไข่ 5 รายการ
  4. หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม้ 156 รายการ
  5. หมวด จ. ขนม จำนวน 69 รายการ
  6. หมวด ฉ อาหารแห้งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง จำนวน 152 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ 12/10/55
 • สอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับเย็บแผลและอวัยวะภายในช่องท้อง จำนวน 25 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ 11/10/55
 • สอบราคาซื้อ ฟิล์มเอกซเรย์ระบบ Dry Laser Imager 35 x 43 ซม. จำนวน 175 กล่อง
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ ครั้งที่3 10/10/55
 • ประกวดราคาซื้อระบบ Pacs ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาซื้อ 9/10/55
 • สอบราคาซื้อสายกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้นระบบวีดีทัศน์ ชนิด Dual Channel
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 8/10/55
 • ประกวดราคาซื้อ อาหารคนไข้ รวม 6 หมวด
  1. หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก 36 รายการ
  2. หมวด ข.อาหารเนื้อสัตว์น้ำ 33 รายการ
  3. หมวด ค. ไข่ 5 รายการ
  4. หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม้ 156 รายการ
  5. หมวด จ. ขนม จำนวน 69 รายการ
  6. หมวด ฉ อาหารแห้งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง จำนวน 152 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ 8/10/55
 • ตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้
ประกาศสอบราคาซื้อ 8/10/55
 • สอบราคาซื้อ ยา จำนวน 2 รายการ
  1. Oxaliplatin 50 mg. Injection จำนวน 100 ขวด
  2. Oxaliplatin 100 mg. Injection จำนวน 20 ขวด
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ 8/10/55
 • ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี จำนวน 1 ชุด
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ ครั้งที่2 2/10/55
 • ประกวดราคาซื้อระบบ PACS ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาซื้อ 1/10/55
 • สอบราคาซื้อ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (Defibrillator) จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อ 28/9/55
 • ประกาศสอบราคาซื้อ Cassette ที่ใช้กับเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสม่า จำนวน 480 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • ประกาสสอบราคาซื้อ ชุดสว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วรอบสูง จำนวน 1 ชุด
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ ชุดโคมไฟผ่าตัด จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ กระเป๋า สำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 50,000 ใบ
ประกาศสอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้าง ทำพิพิธภัณฑ์ชิ้นเนื้อและสื่อจำลองอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง
ประกาศสอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้าง บำรุงรักษาเครื่องใส่แร่ซีเซียม-137 ยี่ห้อ Nucletron จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อยา Tamoxifen 20 mg, Tablets จำนวน 2,200 x 30 เม็ด
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ จอประชาสัมพันธ์ LED Displays สำหรับภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์ระบบ Dry Laser Imager ขนาด 8x10 นิ้ว จำนวน 200 กล่อง
ประกาศสอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้างตรวจห้องปฎิบัติการ จำนวนผู้ป่วยไม่เกิน 1800 ราย

ประกาศสอบราคารจ้าง

 • สอบราคาจ้าง สอบเทียบและบำรุงรักาาเครื่องมือแพทย์ จำนวน 323 เครื่อง
ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ น้ำยาวิเคราะห์หาไวรัสสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ และมะเร็งต่อมลูกหมากในเลือด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ
ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ
ประกวดราคาจ้าง
 • ประกวดราคาจ้าง เหมาบริการงานเปลผู้ป่วย จำนวน 17 คน

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษามะเร็งด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง RFA (Radio Frequency Ablation & Habib sealer) จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้าง บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 7 เครื่อง
ประกาศสอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้าง บำรุงรักษาฐานข้อ Oracle ของระบบโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อยา Docetaxel 80 mg. Solution for injection จำนวน 75 หลอด
(ร่าง) ประกวดราคาจ้าง
 • ประกวดราคาจ้าง เหมาบริการเปลผู้ป่วย

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ครั้งที่ 2

ประกาศสอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้าง เหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์
ประกาศสอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้าง เหมาบริการถ่ายเอกสาร ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 - วันที่ 30 ก.ย. 2556
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ ฟิล์มเอกซเรย์ระบบ Dry Laser imager ขนาด 8x10 นิ้ว จำนวน 400 กล่อง

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อชุด Gift Set สำหรับผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 5,400 ชุด
(ร่าง) ประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อระบบ PACS ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • ตู้ผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 ตู้
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 5 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ น้ำยาสำหรับเครื่งตรวจวัดปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (Coagulation Analyser) จำนวน 7 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 8 รายการ
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษามะเร็งด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง RFA (Radio Frequency Ablation & Habib sealer) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อเครื่องตัดผิวหนังด้วยไฟฟ้า (ELECTRIC DERMATOME) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาสสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานสัญญาณชีพ พร้อมจอมอนิเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ ฟิล์มเอกซเรย์ระบบ Dry Laser Imager ขนาด 35 x 43 ซ.ม. จำนวน 200 กล่อง
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับใช้ในระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล จำนวน 45 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ
  • Paclitaxel 30 mg. Injection จำนวน 180 ขวด
  • Paclitaxel 100 mg. Injection จำนวน 120 ขวด
(ร่าง) เอกสารประกวดราคา
 • โครงการซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาไวรัส สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ และมะเร็งต่อมลูกหมากในเลือด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 14 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ ชนิดฝังฝ้าและตีท่อส่งลมเย็น

ประกาศสอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้างเหมาคัดลอกข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง จำนวน 20,912 ราย
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • ประกาศสอบราคาซื้อ อาหารคนไข้ (หมวด ซ. ข้าวสาร)
ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้มะเร็งทั่วไปในเลือดและน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาไวรัสตับอักเสบบี จำนวน 5 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อชุดเครื่องเสียงภายในห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น5 พร้อมติดตั้ง

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง
(ร่าง) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)
 • โครงการซื้อน้ำยาตรวจหาเลือดในอุจจาระและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 9 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้างซ่อมแซมระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ป่วยให้ยาเคมีบำบัด ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 5 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ อุปกรณ์วัดรังสี สำหรับทวนสอบแผนการฉายรังสีแบบรังสีร่วมพิกัด จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการผลิตและเผยแพร่ความรู้โรคมะเร็งผ่านสื่อมวลชน
(ร่าง) ประกวดราคาจ้าง
 • ประกวดราคาจ้าง สุ่มตรวจคุณภาพ Slide จำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 Slide
ประกาศสอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้าง ทำเคาน์เตอร์ปฏิบัติการเคมีชนิดทนการกัดกร่อนสารเคมีกรดด่างเข้มข้นและป้องกันไฟไหม้ จำนวน 2 ชุด

ประกาศสอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง สอบเทียบและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน 157 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ เครื่องมือเชื่อมปิดหลอดเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร จำนวน 5 ราย

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ วัสดุเย็บแผล จำนวน 28 รายการ
ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ทางด้าน Immunohistiochemistry จำนวน 8 รายการ

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง ตรวจ MRI/CT สำหรับผู้ป่วยใน จำนวนผู้ป่วยไม่เกิน 120 ราย
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ภายใต้สภาวะปรับความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ อุปกรณ์ประกอบเครื่องจี้และตัดด้วยคลท่นเสียงความถี่สูง พร้อมระบบการจี้และตัดแอ็ดวานซ์ไบโพล่าร์

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อตู้เย็นเก็บศพ พร้อมรถยก จำนวน 1 ตู้

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคซื้อยา Letrozole 2.5 mg. tablets 30 เม็ด จำนวน 500 กล่อง

ประกาศสอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง พิมพ์หนังสือ Cancer In thailand Vol.VII จำนวน 1,000 เล่ม

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow Cabinet) จำนวน 1 ตู้
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ ชุดทำน้ำบริสุทธิ์สำหรับงานวิจัย จำนวน 1 ชุด
ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
  1. ชุดทำหัตถการสำหรับรักษาเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหาร จำนวน 1 ชุด
  2. ชุดทำหัตถการสำหรับตรวจรักษามะเร็งลำไส้เล็ก จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อยา Oxaliplatin 50 mg. Injection จำนวน 260 Vial

ประกาศสอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง พิมพ์หนังสือ Hospital-Based Cancer Registry 2011 จำนวน 1000 เล่ม

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารบ่งชี้มะเร็งทั่วไปในเลือดและน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาไวรัสตับอักเสบบี จำนวน 5 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ เครื่องย้อมสีอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

ประกวดราคาจ้าง

 • ประกวดราคาจ้าง SCAN เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยทั้งหมดไม่เกิน 8 ล้านแผ่น

ประกาศสอบราคาจ้าง

 • ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี พ.ศ.2549-2554
ประกาศสอบราคาจ้าง
 • ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาคัดลอกข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็ง ปี พ.ศ.2549-2554

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านImmunohistochemistry จำนวน 8 รายการ

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อโปรแกรมระบบยืม - คืนผ่านทางเว็บไซต์ห้องสมุด จำนวน 1 ระบบ

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อตู้เก็บสต๊อกเซลล์มะเร็งมาตรฐาน (ATCC) ระดับความเย็นยิ่งยวด ด้วยระบบไนโตรเจนเหลว

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อตู้เพาะเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ภายใต้สภาวะปรับความชื้นและคาร์บอนไดออกไซด์
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลทางคลินิกด้านโรคมะเร็งเต้านม จำนวน 5 รายการ

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ ชุดโคมไฟผ่าตัด พร้อมติดตั้ง DVD จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้างดำเนินงานตามโครงการจัดทำวีดีทัศน์ในการดูแลผู้ป่วยกรณีพบผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลกผิดปกติ

ประกาศสอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ ชั้นหนังสือ จำนวน 16 ชุด

ประกาศสอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้างเหมาในการคัดกรองและสัมภาษณ์อาสาสมัคร การตรวจเลือดในอุจจาระ เพื่อค้นหาความผิดปกติ และการบันทึกข้อมูลในโครงการวิจัย
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อยา Anastrozole 1 mg. tablets จำนวน 450 X 28 เม็ด

(ร่าง)ประกวดราคาจ้าง

 • ประกวดราคาจ้าง Scan เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย ทั้งหมดไม่เกิน 8 ล้านแผ่น

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคา เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสง จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน 25 เตียง

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้าและตีท่อส่งลมเย็นขนาดไม่ต่ำกว่า 60,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน ในเลือด จำนวน 5 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปาดมดลูก (ThinPrep pap test) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24.000 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เครื่องมือเย็บและตัดต่อลำไส้ในผู้ป่วยผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร จำนวน 25 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery) จำนวน 16 รายการ
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล จำนวน 45 ชุด

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อเครื่องปั่นเลือด จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ สารกัมมันตรังสีและสารเภสัชรังสี จำนวน 12 รายการ

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ อาหารคนไข้ รวม 6 หมวด สำหรับใช้ในระยะเวลา 5 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • สอบรคาซื้อ ยา Tamoxifen 20 mg. Tablets จำนวน 2,200 x 30 เม็ด
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ อาหารคนไข้ รวม 6 หมวด
ประกาศสอบราคาจ้าง
 • ประกาศสอบราคาจ้าง เหมาดูแลและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาจ้างเหมา 12 เดือน
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องมือตัดเย็บเนื้อเยื่อและห้ามเลือดในผู้ป่วยผ่าตัดระบบทางเดินอาหาร

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจวิเคราะห์มะเร็งปากมดลูก (ThinPrep pap test) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 24000 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ โทรทัศน์จอแบน LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง
(ร่าง)ประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อชุดโคมไฟผ่าตัด พร้ิมติดตั้ง DVD จำนวน 1 ชุด
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • ประกาศสอบราคาซื้อตู้ดูดควันชนิดไร้ท่อ จำนวน 1 ตู้
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศสอบราคาจ้าง

 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบันทึกข้อมูลการตายปี พ.ศ.2552-2553 จำนวน 45000 ราย
ประกาศสอบราคาเช่า
 • ประกาศสอบราคาเช่ารถตู้โดยสารส่วนกลาง จำนวน 1 คัน
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปริมาณสารพันธุกรรมชนิด Gold - plate block จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • ประกาศสอบราคาซื้อ ฟิล์มเอกซเรย์ DVB LASER FILM 35x43 cm/125's จำนวน 175 กล่อง

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องวิเคราะห์เครื่องให้สารละลาย (Infusion Pump Device Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • ประกาศสอบราคาซื้อ ท่อนำแร่เครื่องใส่แร่ซีเซียม-137 (Treatment Tube and Reinforced Cathetor) จำนวน 6 เส้น
ประกาศสอบราคาซื้อ
 • ประกาศสอบราคาซื้อยา Silymarin 70 mg. Capsules จำนวน 3,000 x 100 เม็ด

ประกาศสอบราคาซื้อ

 • ประกาศสอบราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ
  • Paclitaxel 30 mg. Injection จำนวน 60 ขวด
  • Paclitaxel 100 mg. Injection จำนวน 60 ขวด

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษามะเร็งด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง RFA (Radio Frequency Ablation & Habib & Habib sealer)

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ
ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลลำรังสี จำนวน 1 ชุด

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ Syringe Pump จำนวน 8 ชุด

(ร่าง)ประกาศประกวดราคา

 • ประกวดราคาซื้อ อาหารคนไข้ รวม 6 หมวด

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง เหมาจัดเก็บแฟ้มเวชระเบียน ระยะเวลา 12 เดือน

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง เหมาบริการถ่ายแมมโมแกรม การอ่านผลตรวจและการออกผลตรวจ
  จำนวนผู้มารับบริการไม่เกิน 2,800 ราย ในระยะเวลา 7 เดือน
  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 26 ชุด
  2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน 15 ชุด
  3. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ แบบ Network จำนวน 22 เครื่อง
  4. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น จำนวน 10 เครื่อง
สอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ
  • Oxaliplatin 50 mg. Injection จำนวน 120 ขวด
  • Oxaliplatin 200 mg. Injection จำนวน 5 ขวด

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อยา Docetaxel 80 mg. Solution for Injection จำนวน 75 หลอด

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อยา จำนวน 2 รายการ
  • Irinotecan HCL trihydrate 40 mg. Injection จำนวน 50 หลอด
  • Irinotecan HCL trihydrate 100 mg. Injection จำนวน 100 หลอด

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลทางคลินิกด้านโรคมะเร็งเต้านม จำนวน 5 รายการ
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลลำรังสี จำนวน 1 ชุด

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง บำรุงรักาาฐานข้อมูล Oracle ของระบบโรงพยาบาล จำนวน 1 ระบบ

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้ยไฟฟ้า
สอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ เตียงตรวจภายใน จำนวน 1 เตียง
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ
  • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
   • ชุดทำหัตถการสำหรับรักษาเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหาร
   • ชุดทำหัตถการสำหรับตรวจรักษามะเร็งลำไส้เล็ก
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องรักษามะเร็งด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง RFA (Radio Frequency Ablation & Habib sealer) จำนวน 1 ชุด

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
  • ชุดทำหัตถการสำหรับรักษาเนื้อเยื่อระบบทางเดินอาหาร
  • ชุดทำหัตถการสำหรับตรวจรักษามะเร็งลำไส้เล็ก
สอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ อาหารคนไข้ (หมวด ซ. ข้าวสาร)
สอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ สำลีและผ้าก๊อสพับ จำนวน 14 รายการ

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ อุปกรณ์ช่วยการบริหารปอด จำนวน 2400 ชิ้น

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและน้ำยาตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อเอชไอวี
  ในเลือดพร้อมอุปกรณ์ สำหรับเครื่อง Architect l 2000 SR จำนวน 10 รายการ
สอบราคาซื้อ
 • สอบราคาจ้าง ปรับปรุงหอพักพยาบาล ชั้น 9

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อเครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง (Plasmatherm) จำนวน 2 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ ชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวีสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 90 ชุด
สอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ ยา Letrozole 2.5 mg. tablets 30 เม็ด จำนวน 530 กล่อง

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ

ประกวดราคาจ้าง

 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานเปลผู้ป่วย จำนวน 17 คน

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง ตรวจ Colonoscopy พร้อมการบันทึกและสรุปผล จำนวนผู้ป่วยไม่เกิน 900 ราย ระยะเวลา 5 เดือน
สอบราคาซื้อ
 • ยา Oxaliplatin 50 mg. Injection จำนวน 260 Vial
สอบราคาซื้อ
 • ยา Anastrozole 1 mg. tablets จำนวน 450x28 เม็ด
สอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ ระบบอินเตอร์คอม NURSE CALL จำนวน 1 ชุด
สอบราคาเช่า
 • สอบราคาเช่า รถตู้โดยสารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 คัน

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ ชุดตรวจหาไวรัสเอชพีวีสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกพร้อมอุปกรณ์
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 90 ชุด

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบและน้ำยาตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อ เอชไอวีในเลือดพร้อมอุปกรณ์
  สำหรับเครื่อง Architect l 2000 SR จำนวน 10 รายการ
(ร่าง) ประกวดราคาจ้าง
 • ประกวดราคาจ้าง เหมาบริการงานเปลผู้ป่วย

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ Cassette ที่ใช้กับเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮรโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์พลาสมา จำนวน 1200 ชุด

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดเลาะและแยกเนื้อเยื่อด้วยน้ำ (Water-Jet) จำนวน 1 เครื่อง

สอบราคาซื้อ

 • ชุดรองรับเท้าเพื่อลดแรงกดทับเส้นประสาทและหลอดเลือด จำนวน 1 คู่

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ ชุด Gift Set สำหรับผู้ป่วยนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 4,500 ชุด

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดเลาะและแยกเนื้อเยื่อด้วยน้ำ (Water-Jet) จำนวน 1 เครื่อง

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ กระเป๋า สำหรับผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ จำนวน 15000 ชุด

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ Cassette ที่ใช้กับเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮรโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์พลาสมา จำนวน 1200 ชุด

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องตัดเลาะและแยกเนื้อเยื่อด้วยน้ำ (Water-Jet) จำนวน 1 เครื่อง

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแสดงผลบนจอภาพ พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลอัตโนมัติ

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อเครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง (Plasmatherm)
สอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับเครื่องตรวจนับเม็ดเลือด อัตโนมัติ Sysmex Corporation รุ่น XE-ALPHA
สอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อยา Tamoxifen 20 mg. Tablets จำนวน 2,200x30 เม็ด
สอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อเครื่องวัดและเมินสมรรถภาพการทำงานของตับก่อนและหลังผ่าตัด จำนวน 1 ชุด
ประกวดราคาจ้าง
 • ประกวดราคาจ้าง Scan เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย ทั้งหมดไม่เกิน 8 ล้านแผ่น

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ กล้องส่องตรวจทางเดินปัสสาวะพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง บำรุงรักษาโปรแกรมระบบโรงพยาบาล (HIS)
ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อระบบ PACS ระดับโรงพยาบาล ระยะที่ 0 (Hospital PACS Phase 0) จำนวน 1 ระบบ

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจภายในโพลงจมูกและกล่องเสียงระบบวีดิทัศน์ (Rhino-Laryngo Vedioscope) จำนวน 1 ชุด

(ร่าง)ประกวดราคาจ้าง

 • ประกวดราคาจ้าง Scan เอกสารเวชระเบียนผู้ป่วย ทั้งหมดไม่เกิน 8 ล้านแผ่น

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องจุลชีววิทยา ชั้น3 ตึกดำรงนิราดูร

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ วัสดุเย็บแผล จำนวน 27 รายการ

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ วัสดุ/อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery) จำนวน 16 รายการ

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เวชภัณฑ์ (ยา) Docetaxel 80 mg. Solution for injection จำนวน 75 หลอด

สอบราคาเช่า

 • สอบราคาเช่า รถตู้โดยสารสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 คัน

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ Infusion Pump จำนวน 23 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด ซี-อาม จำนวน 1 เครื่อง

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ โทรทัศน์จอแบน LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 จอ

ประกวดราคาซื้อ เพิ่มเติม

 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องพ่นทำลายเชื้อด้วยไฮรโดรเจนเพอร์ออกไซด์และประจุบวก

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องพ่นทำลายเชื้อด้วยไฮรโดรเจนเพอร์ออกไซด์และประจุบวก

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เครื่องกดบัตรคิว พร้อมจอแสดงผล

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ในระดับ งานชีวโมเลกุล การเตรียมยาและวิเคราะห์ยาด้วยเครื่อง HPLC จำนวน 1 เครื่อง

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ผ่านทางช่องท้อง

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจหาสารเคมีทั่วไปในเลือด สำหรับเครื่องอัตโนมัติ Modular PP และ e 411

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง แพทย์แปรผลคลื่นหัวใจคลินิกนอกเวลาราชการ

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เครื่องทำลายอนุภาคยาด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Homoginizer)

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เครื่องลดปริมาณตัวทำละลายอินทรีย์ในการสกัดสมุนไพรด้วยความเย็นระดับต่ำกว่า- 80 องศาเซลเซียส

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง บำรุงรักษาเครื่องใส่แร่ซีเซียม-137 ยี่ห้อ Nucletron

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล สำหรับผู้ป่วยนั่งรถเข็ญ

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 7 เครื่อง

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ อาหารคนไข้ รวม 6 หมวด
ประกวดราคาจ้าง
 • ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานเปลผู้ป่วย
สอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สอบราคาจ้าง

•สอบราคาจ้าง ตรวจทางห้องปฎิบัติการ

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ อาหารคนไข้ รวม 6 หมวด
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ ระบบ PACS ระดับโรงพยาบาล ระยะที่ 0 (Hospital PACS Phase 0) จำนวน 1 ระบบ

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ Infusion Pump จำนวน 2 เครื่อง
สอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยและผ้าต่าง ๆ ที่ใช้บริการทางการแพทย์
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ
 • ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ชนิด ซี-อาม จำนวน 1 เครื่อง

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ น้ำยาตรวจสารเคมีทั่วไปในเลือด สำหรับเครื่องอัตโนมัติ Modular PP และ e411 จำนวน 39 รายการ

(ร่าง) ประกวดราคาจ้าง

 • ประกวดราคาจ้าง เหมาบริการงานเปลผู้ป่วย
สอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ ตู้ปลอดเชื้อกำจัดไอสารเคมี จำนวน 1 ตู้

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องพ่นทำลายเชื้อด้วย ไฮรโดรเจนเพอร์ออกไซด์และประจุบวก จำนวน 3 เครื่อง

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
สอบราคาจ้าง
 • สอบราคาจ้าง จ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าต่างๆที่ใช้บริการทางการแพทย์

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง Laparoscope สำหรับผ่าตัดมะเร็งนรีเวชโดยเฉพาะครบชุด จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อน้ำยาตราวจหาเลือดในอุจจาระและอุปกรณ์ประกอบ

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เตียงไฟฟ้า จำนวน 27 เตียง

สอบราคาจ้าง

 • สอบราคาจ้าง ปรับปรุงห้องเตรียมการพยาบาล หอผู้ป่วย 7 ชั้น 7 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
สอบราคาซื้อ
 • สอบราคาซื้อ เครื่อง Thoracic suction จำนวน 4 เครื่อง

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ ชุดถ่ายภาพดิจิตอล ความละเอียดสูง สำหรับต่อกับกล้องจุลทรรศน์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

สอบราคาซื้อ

 • สอบราคาซื้อ เครื่องตรวจก๊าซและอิเลคโตรไลท์ในเลือด จำนวน 1 ชุด

ประกวดราคาซื้อ

 • ประกวดราคาซื้อ เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammogram) จำนวน 1 เครื่อง