แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พยาบาล กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 6/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานวิชาการพยาบาล 6/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ศูนย์วิจัยคลินิก 6/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ 6/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 26/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 26/11/55
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป งานเคหะบริการ 26/11/55
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 13/11/55
พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13/11/55