กำหนดการประชุมวิชาการ


“ความก้าวหน้าทางการรักษาโรคมะเร็งและภารกิจของพยาบาล”


(Update in Cancer Treatment and Nursing Responsibility)


วันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2556


สมาคมพยาบาลโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง "ความก้าวหน้าทางการรักษาโรคมะเร็งและภารกิจของพยาบาล (Update in Cancer Treatment and Nursing Responsibility)" ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง สามารถนำไปพัฒนา และเพิ่มสมรรถนะของการพยาบาลทางด้านของโรคมะเร็ง เพื่อช่วยให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย ยืนยาวขึ้นอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี


วัตถุประสงค์ของการประชุม

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านโรคมะเร็งและการรักษาและวิธีจัดการอาการข้างเคียงจากการรักษา

2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของการพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งศัลยกรรม รังสัรักษา และเคมีบำบัด

3. เพื่อเข้าใจแนวทางการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระยะประคับประคอง

4. เพื่อพัฒนาคุณค่าของการเป็นพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งสามารถ Download เอกสารการประชุมได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง


 
PDF
Word 2003
Word 2007 ขึ้นไป
หนังสือขอเชิญเข้าร่วมประชุม
-
-
ตารางการประชุม
-
-
แผ่นพับการประชุม
-
-
ใบสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
แบบฟอร์มส่งบทคัดย่อ
แบบฟอร์มการจองห้องพัก
-
-
       
ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าประชุม    

ติดต่อสอบถาม


Email : tons.conference@gmail.com