งานฝึกอบรมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการอบรม 2560
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ลำดับ ชื่อ หลักสูตร วันที่จัดอมรม รายละเอียด
1. โครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง 31 กค.-2 สค.2560  
 

Training Course on Colposcopy and LEEP Procedures in the Management of Abnormal Cervical Cancer Screening Results, 4-5 September 2017, Thailand
Medical Doctor
Nurse

  Colorectal cancer screening project
Model Colon
• เอกสารเผยแพร่ (เอกสารรอการปรับปรุง)