ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 
 
hit counter javascript

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 01/9/60
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 15/8/60
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ป.โท)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10/8/60
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10/8/60
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 10/8/60
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27/6/60
1.เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
2.เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพยาธิวิทยา
3.พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 22/6/60
1.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว 22/6/60
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 14/6/60
ตำแหน่งเภสัชกร (ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์)
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14/6/60
1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี