ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
 
 
hit counter javascript

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ 14/11/60

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 25/10/60

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
9/10/60

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานมะเร็งนรีเวช
29/9/60
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป