รับสมัครงาน
 
 
hidden hit counter

 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น

รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 30/8/60
วันที่ 31 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานเป็นเลขานุการหัวหน้ากลุ่มงานมะเร็งนรีเวช

ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ตำแหน่ง 28/8/60
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
1. ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 28/8/60
ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
1. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
3. พนักงานประกอบอาหาร 4 อัตรา

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 23/8/60
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2.นักสังคมสงเคราะห์

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 23/8/60
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม - 7 กันยายน 2560

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง 25/7/60
ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2560
1.เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2 อัตรา
2.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา
3.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
4.ผู้ช่วยพยาบาล 5 อัตรา
5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 อัตรา 25/7/60
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะสรรหาได้
1.ตำแหน่งพนักงานบริการ