hidden hit counter

 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น

ขยายเวลาการรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 9/1/61
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2561
1. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
2. พนักงาบริการ 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 3 ตำแหน่ง 25/12/60
ตั้งแต่วันที่ 3-31 มกราคม 2561
1. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา
3. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 25/12/60
ตั้งแต่วันที่ 3-31 มกราคม 2561

ขยายเวลาการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27/10/60
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2561
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา