รับสมัครงาน
 
 
hidden hit counter

 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง 9/11/60
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 13 ธันวาคม 2560
1.พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
4. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา

รับสมัครสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27/10/60
ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา

รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง 5/10/60
ตั้งแต่วันที่ 9 - 31 ตุลาคม 2560
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
3.
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
5. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
7. ตำแหน่งพนักงานบริการ

รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5/10/60
ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2560
ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร