การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น
 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 21/9/63

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา 8/9/63

รับสมัครบุคคลบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาตร์การแพทย์ 1 อัตรา 19/8/63