hidden hit counter

 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 23/1/62
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562
1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติ วุฒิ ม.3 ,ม.6 หรือ ปวช.
7. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช.
8. ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ วุฒิ ม.3, ม.6
9. ตำแหน่งพนักงานบริการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 15/1/62

รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26/11/61
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 - 7 ธันวาคม 2561

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานสำนักงานวารสารโรคมะเร็ง
15/11/61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 5 ตำแหน่ง 8/11/61
ตั้งแต่วันที่ 8-23 พฤศจิกายน 2561
1.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
2.นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
4.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา
5.พนักงานบริการ 1 อัตรา (แม่บ้าน ฝ่ายบริหารทั่วไป)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 9 อัตรา 28/9/61

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 8 ตำแหน่ง 28/9/61
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการสรรหาได้
1.พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
2.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา
4.ผู้ช่วยพยาบาล 3 อัตรา
5.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา
6.พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
7.พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
8.พนักงานบริการ 2 อัตรา