hidden hit counter

 

การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็น

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุขทั่วไป 7 ตำแหน่ง 9/4/62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26/3/62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 ตำแหน่ง 23/1/62
ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562
1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 10 อัตรา คุณสมบัติ วุฒิ ม.3 ,ม.6 หรือ ปวช.
7. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ วุฒิ ม.3, ม.6 หรือ ปวช.
8. ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ วุฒิ ม.3, ม.6
9. ตำแหน่งพนักงานบริการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 15/1/62