คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ Premium Check Up Clinic

ONE STOP SERVICE เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่ 8.00-16.00น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ช่องทางด่วน สำหรับท่านที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ

  • ไม่ต้องรอคิวนาน
  • ส่งผลการตรวจผ่าน App NCI Easy
  • ตรวจ Mammogram และ Ultrasound ได้ในวันเดียวกันกับที่เข้ารับบริการ

ณ คลินิกตรวจสุขภาพพิเศษ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีทีมงานต้อนรับและอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะ (ฟรี WIFI , อาหารว่าง)
ค่าบริการ Premium clinic (เพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพปกติ)
**ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพส่วนหนึ่งสมทบทุนมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมารถนำไปลดหย่อนภาษีได้**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมาย โทร.022026880 Line ID : @NCICheckup

   
program for check up program for check up (Foreigner)
   
รายละเอียดการตรวจสุขภาพ


โปรแกรมหญิง Platinum


โปรแกรมชาย Platinum


โปรแกรมหญิง Gold


โปรแกรมชาย Gold


โปรแกรมหญิง Premium


โปรแกรมชาย Premium

 
 

โปรแกรมตรวจสุขภาพพิเศษ เฉพาะอวัยวะ