สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รวมภาพกิจกรรม
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
คลิกรูปภาพเพื่อดูรายละเอียด

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาค
เช่าบูชาองค์วัถุมงคล พระพุทธดำรงนิราดูร พระประธานประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้ดำเนินงานสร้างพระประธาน ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขนาดหน้าตัก ๕๐ นิ้ว เรียกพระนามตามชื่ออาคารหลังแรกของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งได้รับโปรดเกล้าพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า "ดำรงนิราดูร" หมายถึงปราศจากความโศกเศร้าอาดูรตลอดไป มาเป็นพระนาม "พระพุทธดำรงนิราดูร"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตรศรัทธาร่วมบริจาค เช่าบูชาองค์วัตถุมงคล โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำมาใช้ในการจัดสร้างพระประธาน ลานปฏิบัติธรรม รวมไปถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้
ติดต่อสั่งจองพร้อมชำระเงินได้ที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี ชั้น ๕ ตึกดำรงนิราดูร
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โทร๐๒ ๒๐๒๖๘๐๐ ต่อ ๑๕๐๗, ๐๒ ๖๔๔๖๗๕๑
ชื่อบัญชี พระพุทธดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่บัญชี ๐๒๖ - ๔๕๕๗๓๑ - ๐ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
แฟกซ์ ๐๒ ๖๔๔๖๗๕๑
ผู้สั่งจองจะได้รับการติดต่อจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อรับวัตถุมงคลหลังพิธีพุทธาภิเษก
• รายละเอียดโบว์ชัวร์พิธีพุทธาภิเษก พระพุทธดำรงนิราดูร
• รายละเอียดโบว์ชัวร์การสั่งจองพระ คลิก

• --------------------------------------------------------------------------------- •

ภาพยนตร์สั้นเรื่อง “อาย” ในโครงการ “ความอายคือสารก่อมะเร็ง” ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง "อาย" จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในโครงการ "ความอายคือสารก่อมะเร็ง" ของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กำกับโดย : โต้ง - บรรจง ปิสัญธนะกูล

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

เขตสุขภาพที่ 6 จัดการประชุมชี้แจงโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง โดยมี นพ. สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ ,นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศน์ ,พญ.แก้วใจ ทิพยรัตน์สุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ 6 ,นพ.สวรรค์ ขวัญใจพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี และดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุม ทั้งนี้ ดร. ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และทีมวิทยากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้บรรยายและสอนฝึกปฏิบัติวิธีการใช้ชุดน้ำยาตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ (Fit Test) มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษา (CPG) โรคมะเร็งหลอดอาหาร

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมโครงการจัดทำแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษา (CPG) โรคมะเร็งหลอดอาหาร ครั้งที่ 1 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด

นางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 19 สาขาศัลยกรรมทั่วไป จากโรงพยาบาลราชวิถี ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

NCI รวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยอดีตรองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกิจกรรม “NCI รวมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย” เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยมีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Town Hall Meeting

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร (Town Hall Meeting) และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร พร้อมทั้งเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กร ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สัมมนาเตรียมความพร้อมทีมพัฒนาคุณภาพ ก่อนรับการ Re-accreditation 3

นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เป็นประธาน เปิดโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมทีมพัฒนาคุณภาพ  ก่อนรับการ Re-accreditation 3  เพื่อเตรียมความพร้อมและการนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ก่อนการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Re-Acc.3)  ณ โรงแรมสเปลนดิด จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน การประชุมโครงการจัดทำแนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษา (CPG)โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง (3rd edition) ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากราชวิทยาลัยฯ สมาคมวิชาชีพฯ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคเข้าร่วมประชุมด้วย ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Based (TCB)

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ บรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรด้านทะเบียนมะเร็งจาก โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาคทั้ง 7 แห่ง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรมทะเบียนมะเร็ง Thai Cancer Based (TCB) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วยมะเร็งและ สนับสนุนการใช้โปรแกรม TCB ให้แก่โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในเขตบริการสุขภาพทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561  นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์  อธิบดีกรมการแพทย์  ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  พร้อมทั้งมอบนโยบายและ ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ   เข้าสู่ Digital  Hospital  โดยใช้เทคโนโลยีการแพทย์ ด้านโรคมะเร็งมาให้บริการรักษาแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเหมาะสม  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการเพื่อให้ เกิดความสะดวกรวดเร็ว  เช่น  ระบบการนัดหมายคิวล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลารอคอยและความแออัด  ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยและญาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยมีนางสาวอิสรี  ตรีกมล เลขานุการกรม ร่วมตรวจเยี่ยม ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “Heart to heart ใจส่งใจให้หมวก”

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร รับมอบหมวกไหมพรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง จากกิจกรรม “Heart to heart ใจส่งใจให้หมวก” นำโดยคุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซิร์ช เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด , ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี , ดารานักแสดงจากช่อง 3 และแฟนคลับ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

DMS Reform – NCI Reform

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมถ่ายทอดนโยบาย DMS Reform – NCI Reform ให้แก่คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย เพื่อทำความเข้าใจในนโยบายของกรมการแพทย์ และนำไปสู่แผนปฏิบัติการในการประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

หลักสูตรการฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด
(หลักสูตร 5 วัน)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดการอบรมหลักสูตรการฟื้นฟูด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 5 วัน) เพื่อพัฒนาบุคลากรพยาบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด โดยมีนางสาวอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมกับ ศูนย์ถันยเวชช์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับคณะพยาบาลจากกลุ่มประชาคมอาเซียน

คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับคณะพยาบาลจากกลุ่มประชาคมอาเซียน
ในโอกาสเข้าอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับ ประคองของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน  และศึกษาดูงานด้าน Palliative care  ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

คุณกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน จากภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 88 คน ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานในวิชาปฏิบัติการพยาบาลรากฐาน ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

งานประชุม ASEAN Collaborative Trining on Cancer & Asian Cancer Registry Forum 2018

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งในกลุ่มประชาคมอาเซียน “ASEAN Collaborative Training on Cancer” และการประชุมวิชาการทำทะเบียนมะเร็งระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 “Asian Cancer Registry Forum 2018” โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โภชนาการดี ชีวีมีสุข

กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการกินอย่างไร ให้ห่างไหลโรคมะเร็ง ภาคประชาชน 2561 เรื่อง “โภชนาการดี ชีวีมีสุข” เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการเลือกซื้อ และเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร “พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 คุณศิริพรรณ พิษาภาพ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร “พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ปฐมนิเทศผู้ช่วยพยาบาลสำเร็จใหม่

คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ปฐมนิเทศผู้ช่วยพยาบาลสำเร็จใหม่ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

มีนาคม รณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่ ครบ 76 ปี กรมการแพทย์

นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เดือนมีนาคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” และในโอกาสครบรอบ 76 ปี กรมการแพทย์ เนื่องด้วยเดือนมีนาคม ทั่วโลกรณรงค์โดยใช้สัญลักษณ์ริบบิ้นสีน้ำเงิน  เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกัน  การคัดกรอง  การรักษาโรคตามแนวทางที่ถูกต้อง  ณ  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

Clinical diagnosis on cytology in FNA, head and neck, thyroid and breast

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธาน เปิดการอบรมหลักสูตร Clinical diagnosis on cytology in FNA, head and neck, thyroid and breast ครั้งที่ 9 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยทางเซลล์วิทยาให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมสมาคมโรคมะเร็งฯ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการเสริมสร้างความรู้การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิต ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ Lab พบผู้ใช้บริการ ประจำปี 2561

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธาน เปิดโครงการ Lab พบผู้ใช้บริการ ประจำปี 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ใช้บริการและห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

อบรมการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรฐานฉบับใหม่

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการบริหารความเสี่ยงด้วยมาตรฐานฉบับใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีความรู้ความเข้าใจ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์สุรเดช ศรีอังกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai), สมาคมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (maiA) และสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.) จัดโครงการสานพลังพลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการและร่วมเสาวนาให้ความรู้ ในหัวข้อ “พลิกมุมมองใหม่เพื่อรับมือกับโรคมะเร็ง” นอกจากนั้นยังมีการแจก “สมุดบันทึกพิชิตมะเร็ง”พร้อมสาธิตวิธีการใช้ให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งเพื่อใช้สำหรับบันทึกการรักษาต่อไปด้วย ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

รมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมนิทรรศการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และผู้บริหารกรมการแพทย์ เยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมกรมการแพทย์ โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคาร 1 กรมการแพทย์

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้านเซลล์วิทยา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งด้านเซลล์วิทยา (Cancer Diagnosis in Cytology) เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี น้ำเจาะท้องและโรคมะเร็งระบบอื่นๆ โดยมีนายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 25611

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการมหกรรมคุณภาพ CQI ประจำปี 2561

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการมหกรรมคุณภาพ CQI ประจำปี 2561 เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ระหว่างวันที่15-16 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “สัปดาห์แห่งความรัก : รักษ์สุขภาพ”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมจัดกิจกรรม “สัปดาห์แห่งความรัก : รักษ์สุขภาพ” ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมระยะสั้นหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านม (Oncoplastic breast surgery) รุ่นที่ 9

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดการอบรมระยะสั้นหลักสูตรการผ่าตัดมะเร็งเต้านม (Oncoplastic breast surgery) รุ่นที่ 9 เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการผ่าตัดให้แก่ศัลยแพทย์ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดมะเร็งเต้านมที่ถูกต้องตามมาตรฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ชั้น 2 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วย FIT TEST"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วย FIT TEST" โดยมี ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้บรรยายและสอนฝึกปฏิบัติ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  คุณอลิสา  ช่วงอรุณ  รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด (หลักสูตร ๑๐ วัน)  ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ  ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ต้อนรับอาจารย์จากภาควิชาโภ ชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสมานิเทศนักศึกษาฝึกป ฎิบัติงานและเยี่ยมชมงานโภช นคลินิค กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช ในหัวข้อ “มะเร็งปากมดลูกรู้ก่อน ป้องกันได้ก่อน” พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ณ โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก โดยมีจะจัดแสดงนิทรรศการความรู้ ตัวอย่างผัก-ผลไม้และเมนูอาหารป้องกันมะเร็ง อาหารที่มีสารก่อมะเร็ง และตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็ง ณ ลาน OPD ชั้น 1 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

สัปดาห์วันมะเร็งโลก “รู้ทัน หายไว รักษาได้โรคมะเร็ง”

ศ.นพ.ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน เปิดงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก “รู้ทัน หายไว รักษาได้โรคมะเร็ง” โดยมี อ.ดร.นพ.วิฑูร ชินสว่างวัฒนกุล หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช ศ.เกียรติคุณ นพ.ไพรัช เทพมงคล เลขาธิการมูลนิธิโรคมะเร็งศิริราช และ นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมงาน ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีเปิดการเรียนการสอนวิชารังสีรักษา

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนการสอนวิชารังสีรักษา สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ ในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เรียน ผู้ป่วยกลุ่มโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลางทุกท่าน

กรณีการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก จะมีการปรับเปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาโรคมะเร็ง
และโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ Afatinib(Giotrif ), Erotinib(Tarceva ),Ipilimumab(Yervoy ),
Nivolumab(Opdivo ),Pertuzumab(Perjeta ), Regorafenib(Stivarga ),Sorafenib(Nexavar )
และยาอื่นอีกรวม 41 รายการ ตามหนังสือจากกรมบัญชีกลาง โดยปรับเปลี่ยนให้ผู้ป่วยสำรองค่าใช้จ่าย
สำหรับค่ายา ล่วงหน้าก่อน แล้วให้ผู้มีสิทธิ์นำไปยื่นเบิกค่ากับส่วนราชการ ต้นสังกัดเอง
ยา Erlotinib ในผู้ป่วยเดิมที่อยู่ในระบบ OCPA ยังให้เบิกจ่ายได้จนกว่าจะหมดรอบอนุมัติการเบิกจ่ายค่ายา

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
โทร. 0-2270-6400 และ 0-2127-7000
หรือดูรายละเอียดที่ www.cgd.go.th

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เรียน ผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

กรมบัญชีกลางประกาศปรับอัตราเบิกจ่ายค่าบริการโลหิต ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ทางโรงพยาบาลจึงขอแจ้ง
ให้ท่านทราบว่า ท่านอาจจะต้องชำระค่าบริการโลหิตหรือค่าตรวจทางพยาธิบางรายการเอง หรือชำระเพิ่มบางส่วน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
โทร. 0-2270-6400 และ 0-2127-7000
หรือดูรายละเอียดที่ www.cgd.go.th หัวข้อสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ต้อนรับนักศึกษาฝึกงาน

          เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ต้อนรับนักศึกษา จากภาควิชาโภชนวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ในโอกาสเข้าฝึกปฏิบัติงานด้านโภชนบำบัด
ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  ชั้น 6 อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน)

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน) โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ณ ลาน OPD ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สำหรับการจัดกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการความรู้และการป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชิ้นเนื้อมะเร็ง และการจัดแสดงตัวอย่างอาหารต้านมะเร็ง พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษสำหรับประชาชน เรื่อง “มะเร็งปากมดลูก รู้ก่อนป้องกันได้ก่อน” จากแพทย์เฉพาะทางด้านโรคมะเร็งนรีเวชอีกด้วย

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธาน ในพิธีปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๒ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

แถลงข่าวโครงการ “ความอายคือสารก่อมะเร็ง”

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในโครงการ “ความอายคือสารก่อมะเร็ง” ณ ลานกิจกรรมทางเชื่อม BTS ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเปิดงานแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในโครงการ “ความอายคือสารก่อมะเร็ง” และเปิดตัวภาพยนตร์สั้นเรื่อง “อาย” จากฝีมือของ ผู้กำกับชื่อดัง คุณโต้ง-บรรจง ปิสัญธนะกูล พร้อมทั้งพูดคุยกับดารานักแสดงผู้รักสุขภาพ นำโดย คุณอ้อม-พิยดา จุฑารัตนกุล และคุณเป้ย-ปานวาด เหมมณี รวมทั้งนักแสดงนำจากภาพยนตร์สั้นเรื่อง “อาย” คุณนัท-ณัฏฐ์ กิจจริต และ คุณแนน-ศศิธร เจริญพร.

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๑

คุณสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การประชุมคณะกรรมการการแพทย์ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ประธานมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิด้านโรคมะเร็งจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ระดับชาติด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การแข่งขันกีฬาสีประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑  นายแพทย์วีรวุฒิ  อิ่มสำราญ  ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน  เปิดการแข่งขันกีฬาสีประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีเปิด  เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหน่วยงาน  ณ ลานจอดรถด้านหน้าอาคารดำรงนิราดูร  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ถวายแจกันดอกไม้ และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วังศุโขทัย

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทานอาหารแด่ผู้ป่วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โปรดให้ผู้แทนพระองค์มาประทานอาหารแด่ผู้ป่วยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ ๒๐

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง รุ่นที่ ๒๐ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ การรักษา โดยใช้หลักการดูแลอย่างเข้าใจ เข้าถึงผู้ป่วยโรคมะเร็ง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวรายงาน ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ลานพระพุทธดำรงนิราดูร ชั้น ๖ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง

คุณอลิสา ช่วงอรุณ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบประคับประคอง ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น ๕ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ป่วยใน”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรม-ราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สำหรับผู้ป่วยใน” โดยมีนายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมทั้งมีศิลปินโจนัสและคริสตี้ ร่วมมอบความบันเทิง และอาหารจากภัตตาคาร Blue elephant ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าหอผู้ป่วย ชั้น ๖ อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย

โครงการ “คนภาคกลางรักตับ ครั้งที่ ๒”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดโครงการ “คนภาคกลางรักตับ ครั้งที่ ๒” เพื่อรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งตับ โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องมะเร็งตับ พร้อมตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี ด้วยวิธีการเจาะเลือดปลายนิ้วและอ่านผลในเวลา ๑ ชั่วโมง ฟรี...แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๐ ราย ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลาน OPD ชั้น ๑ อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เข้าดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebook : งานโสตทัศนปกรณ์และถ่ายทอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

• --------------------------------------------------------------------------------- •
รวมภาพกิจกรรมอื่นๆ หลังปี 2560