ข่าวประชาสัมพันธ์
             
 

โครงการ "สื่อ ให้ รู้"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดเผยแพร่สื่อออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สื่อ ให้ รู้ " ภายใต้กิจกรรมวันมะเร็งโลก ปี 2021

playlistโครงการ "สื่อให้รู้"
 

โรคมะเร็ง รับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

ยกระดับสิทธิบัตรทอง..เพิ่มความสะดวก เพิ่มการเข้าถึงคุณภาพมาตราฐานบริการ สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่

ดาวโหลดโบชัวร์
 

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งการให้บริการในสถานการณ์ covid-19..

อ่านต่อ
 

ประกาศรับสมัคร โครงการแนวทางการให้การปรึกษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

(หลักสูตร 10 วัน) (counseling in Cancer Patient : Genetic Counseling) ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ CancerAnywhere

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร รับมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด..

อ่านต่อ
 

นิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐาน และความปลอดภัยของหน่วยบริการ

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากกรมการแพทย์..

อ่านต่อ
 

แสดงความยินดี กับบุคลากรขอสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายพรศักดิ์ เรืองจันทร์
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น​
กรมการแพทย์ ประจำปี 2563..

อ่านต่อ
 

ติดตามการดำเนินงานหน่วยให้บริการผู้ป่วยนอก

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน..

อ่านต่อ
             
 

อบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล การจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ประกอบกิจ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ จัดอบรมให้ความรู้ด้านสุขาภิบาล การจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในร้านอาหาร..

อ่านต่อ
 

เรื่องน่ารู้ของ Cancer Anywhere

เรื่องน่ารู้ของ Cancer Anywhere โครงการโรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม

Youtube NCI Thailand
 

รับมอบบริจาคผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้

นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ยี่ห้อ ด็อกเตอร์ คลีน รุ่นเทป จำนวน 9 ลัง มูลค่า 9,441 บาท จาก บริษัท เอสพี เวลเนส แอนด์ อินโนเวชั่น จำกัด ..

อ่านต่อ
 

ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรถศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์..

อ่านต่อ
             
 

รับมอบเงินบริจาคมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบเงินบริจาคมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท จากบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด..

อ่านต่อ
 

ชี้แจงแนวทางการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA test ปี 2564

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับเชิญ เป็นวิทยากรบรรยายการจัดการอบรม ชี้แจงแนวทาง..

อ่านต่อ
 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรม “4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก”

“4 กุมภาพันธ์” วันมะเร็งโลก World Cancer Day สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก ภายใต้ธีม I am and l will ในรูปแบบ Virtual Event..

อ่านต่อ
 

กิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ 2564

เสวนาวิชาการในหัวข้อ “รู้สู้มะเร็ง” โดยนายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคุณศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ ..

Youtube NCI Thailand
             
 

All about Cancer เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้สู้ภัยมะเร็ง

การใช้งาน All about Cancer เว็บไซต์ส่งเสริมความรอบรู้สู้ภัยมะเร็ง แหล่งสืบค้นอาการสำคัญของโรคมะเร็งจาก 7 กลุ่มสัญญาณอันตราย

Youtube NCI Thailand
 

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ ครั้งที่ 1/2564

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการคุณภาพ..

อ่านต่อ
 

แนวทางการจัดระบบบริการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมชี้แจงผ่านระบบ การประชุมทางไกล (WebEx)

อ่านต่อ
 

ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด cover เพลง “ร่วมศรัทธาต้านมะเร็ง” ( แอ๊ด-คาราบาว)

ในกิจกรรม NCI COVER CONTEST 2021 เพื่อร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
             
 

ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564..

อ่านต่อ
 

รับมอบอาหารกลางวัน

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบอาหารกลางวันจากนายธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล หรือ ดีเจบุ๊กโกะ..

อ่านต่อ
 

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ร่วมกับ สรพ.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid-19 และการพัฒนามาตรฐาน..

อ่านต่อ
 

ปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการ พัฒนาระบบบริการเพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ โดย นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ประชุมปรึกษา..

อ่านต่อ
             
 

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา คุณภาพการให้บริการประชาชน

ถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564..

อ่านต่อ
 

เปิดศูนย์ Mammogram & Ultrasound และ CT Scan พร้อมขยายเวลา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ เปิดศูนย์แมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านม (Mammogram & Ultrasound) และศูนย์ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN)..

อ่านต่อ
 

รับมอบเครื่องฟอกและฆ่าเชื้อในอากาศ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องฟอก และฆ่าเชื้อในอากาศสำหรับห้องขนาดใหญ่ ยี่ห้อ M-ONE ..

อ่านต่อ
 

ส่งมอบความสุข เนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัว

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมส่งมอบความสุข..

อ่านต่อ
             
 

การฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาทาง

ขอเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาทะาง สาขาการยพาบาลผู้ป่วยมะเร็ง รุ่นที่ 23..

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 

วัคซีน HPV ทางเลือกต้านมะเร็งปากมดลูก

เสวนาวิชาการ"วัคซีน HPV ทางเลือกต้านมะเร็งปากมดลูก" เนื่องใน มกราคม เดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก ประจำปี 2564

Youtube NCI Thailand
 

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ หน้าพระฉายาลักษณ์..

อ่านต่อ
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทานเงินช่วยเหลือ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โปรดให้นางสาวรติรส จุลชาติ ผู้แทนพระองค์ เชิญเงินพระราชทาน..

อ่านต่อ
             
 

ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อติดตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย Cancer anywhere..

อ่านต่อ
 

รับฟังสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบจากกลุ่มตรวจสอบภายใน

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน..

อ่านต่อ
 

"มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม"

รับชมย้อนหลัง การประชุมชี้แจงระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็ง สำหรับเครือข่ายสถานพยาบาล ของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อรับรองนโยบาย "มะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ที่พร้อม"

Youtube NCI Thailand
 

ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมเพื่อ
รองรับนโยบาย Cancer Anywhere

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับนโยบายมะเร็งไปรักษาที่ไหนก็ได้
ที่พร้อม..

อ่านต่อ
 
ข่าวอื่นๆ ปี 2563