พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้าน
การพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ

นางกรชฎา ลีลาเลิศประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านการพยาบาล..

อ่านต่อ
 

ทีม ECT Lung วางแผนติดตาม ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
ครั้งที่ 5/63

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม ECT Lung ประชุมปรึกษาหารือ วางแผน..

อ่านต่อ
 

ตามรอยกระบวนการดูแลผู้ป่วย มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ทีมนำทางคลินิกระบบทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ดำเนินการตามรอยกระบวนการ
ดูแลผู้ป่วย..

อ่านต่อ
             
 

 


 

ทีม PCT รังสีรักษา ประชุมติดตามความก้าวหน้า
ผลการดำเนินงาน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยคณะกรรมการทีม PCT รังสีรักษา ประชุมปรึกษาหารือและวางแผน ติดตามความก้าวหน้า..

อ่านต่อ
 

การประชุม NCI Liver Center WEBINAR

NCI Liver Center Webinar
Laparoscopic Liver Parenchymal
Transection 7 August 2020..

Register
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

 

เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์