NCI TALK : ตอนที่ 7 มะเร็งระยะสุดท้าย คืออะไร

โดย นพ.จินดา โรจนเมธินทร์
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Youtube NCI Thailand
 

NCI TALK : ตอนที่ 6 มะเร็ง รู้ไว รักษาหายได้ สมัยนี้ไม่น่ากลัว

โดย คุณตา - สุรางคณา สุนทรพนาเวช

Youtube NCI Thailand
 

ต้อนรับผู้เข้าศึกษาดูงานระบบ การบริหารจัดการระบบทะเบียนทรัพย์สิน

นายสมศักดิ์ วงศานราธิบ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับนางณิชานันท์ ชะเอม รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ สถาบันสิรินธร..

อ่านต่อ
             
 

 


 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาล 2P Safety

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับมอบประกาศนียบัตร “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาล 2P Safety” ผ่านระบบ Virtual Conference..

อ่านต่อ
 

รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ เข้ารับรางวัลจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี..

อ่านต่อ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

 

เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์