ประชุมผู้บริหารสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุม..

อ่านต่อ
 

รับมอบคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ CancerAnywhere

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และคณะผู้บริหาร รับมอบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด..

อ่านต่อ
 

นิเทศติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐาน และความปลอดภัยของหน่วยบริการ

ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากกรมการแพทย์..

อ่านต่อ

Info Graphic NCI
 

           
 

โครงการ "สื่อ ให้ รู้"

สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดเผยแพร่สื่อออนไลน์ ภายใต้แนวคิด "สื่อ ให้ รู้ " ภายใต้กิจกรรมวันมะเร็งโลก ปี 2021

playlistโครงการ "สื่อให้รู้"
 

ประกาศรับสมัคร โครงการแนวทางการให้การปรึกษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

(หลักสูตร 10 วัน) (counseling in Cancer Patient : Genetic Counseling) ระหว่างวันที่ 12 - 23 กรกฎาคม 2564

หลักสูตรอบรมกลุ่มงานวิชาการพยาบาล
 

ประกาศสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แจ้งการให้บริการในสถานการณ์ covid-19..

อ่านต่อ
เข้าหน้าข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆใน NCI