มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่ง ชาติ
ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ


มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 547
ตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้


ผู้มีความประสงค์ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิสถาบัน มะเร็งแห่งชาติ สามารถบริจาคได้ที่

                                                                ธนาคาร        ไทยพาณิชย์
                                                                สาขา            รามาธิบดี
                                                                ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์
                                                                ชื่อบัญชี        มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
                                                                เลขที่บัญชี     026-2-65642-7
 

การขอรับใบเสร็จ
ส่งสำเนาใบโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อผู้บริจาค ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
ไปที่โทร.02-202-6800, 02-202-6888 ต่อ 1509 โทรสาร.02-3547039
เพื่อทางมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดทำใบเสร็จและจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุ