ประกาศ
 
 
 
การส่งข้อมูล Papsmear ปี 2556 เปิดรับถึงวันที่ 30 พ.ย. 2556
(ต้องเป็นข้อมูลที่ทำการป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 - 30 ก.ย. 2556)
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 
ใบสมัครใช้โปรแกรม Cervical Screening Online
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
คุณปภาวิน , คุณสุพัตรา
โทร.02-3547025 ต่อ 1405,1407
คุณสมจิตร ประภากร
โทร.081-703-9829
cervicalnci@hotmail.com
 
Download วิดิทัศน์ "การทำแปปสเมียร์อย่างมีคุณภาพ" สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม CxS2010 Bulid 2.2 Upgrade
Update 29 พ.ค.57