ยินดีต้อนรับเข้าสู่
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 
 

แจ้งการปิดรับข้อมูลโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของปีงบประมาณ 2559

ให้ส่งข้อมูลได้ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2559

 
ใบสมัครใช้โปรแกรม Cervical Screening Online
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
งานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
โทร.02-202-6800, 02-202-6888 ต่อ 1405,2406
 
 
cervicalnci@hotmail.com
 
Download วิดิทัศน์ "การทำแปปสเมียร์อย่างมีคุณภาพ" สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม CxS2010 Bulid 2.2 Upgrade
Update 29 พ.ค.57