ประกาศ
 
ขณะนี้กำลังบำรุงรักษา เซิฟเอวอร์ประจำปี จะทำให้การเข้าสู่เวปไซต์โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมีความล่าช้า
 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ของแต่ละสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะปิดรับข้อมูลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ของปีงบประมาณ 2558
(ข้อมูลที่มีการป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2557-30 ก.ย.2558) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 นี้
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 
ใบสมัครใช้โปรแกรม Cervical Screening Online
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
คุณทนง , คุณสุพัตรา
โทร.02-202-6800, 02-202-6888 ต่อ 2700,2715
คุณทนง สำแดงเดช
โทร.086-3673434
cervicalnci@hotmail.com
 
Download วิดิทัศน์ "การทำแปปสเมียร์อย่างมีคุณภาพ" สำหรับบุคลากรสาธารณสุข
 
 
 
 
 
 
โปรแกรม CxS2010 Bulid 2.2 Upgrade
Update 29 พ.ค.57