ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 
ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
 
 
สถิติผู้เข้าชม 21/06/2013