ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน
สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
 
เข้าสู่เว็บไซต์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ